Context English Basque
02140000.xhp
par_id3149352
help.text
Sort operation attempted on too much numerical data (max. 100000) or a calculation stack overflow. Zenbakizko datu gehiegi dituzten ordenatze-eragiketa (geh. 100000) edo kalkulu-pilaren gainezkatzea.
02140000.xhp
par_id7941831
help.text
Division by zero Zatitzailea zero
02140000.xhp
par_id5844294
help.text
Division operator / if the denominator is 0<br/>Some more functions return this error, for example:<br/>VARP with less than 1 argument<br/>STDEVP with less than 1 argument<br/>VAR with less than 2 arguments<br/>STDEV with less than 2 arguments<br/>STANDARDIZE with stdev=0<br/>NORMDIST with stdev=0 / zatiketa-eragilea izendatzailea 0 bada<br/>Beste funtzio batzuek ere errore hori ematen dute, adibidez:<br/>VARP argumentu batekin baino gutxiagorekin<br/>STDEVP argumentu batekin baino gutxiagorekin<br/>VAR bi argumentu baino gutxiagorekin<br/>STDEV bi argumentu baino gutxiagorekin<br/>STANDARDIZE stdev=0 balioarekin<br/>NORMDIST stdev=0 balioarekin
02140000.xhp
par_id3083286
help.text
Obsolete, no longer used, but could come from old documents if the result is a formula from a domain. Zaharkitua, orain ez da erabiltzen, baina dokumentu zaharretan ager liteke formula baten emaitza area bat denean
empty_cells.xhp
par_id981535142948275
help.text
<variable id="vtrue">TRUE</variable> <variable id="vtrue">TRUE</variable>
empty_cells.xhp
par_id421535143064245
help.text
<variable id="vfalse">FALSE</variable> <variable id="vfalse">FALSE</variable>
empty_cells.xhp
hd_id1502121
help.text
<variable id="empty_cells"><link href="text/scalc/05/empty_cells.xhp">Handling of Empty Cells</link></variable> <variable id="empty_cells"><link href="text/scalc/05/empty_cells.xhp">Gelaxka hutsen kudeaketa</link></variable>
empty_cells.xhp
par_id111535144016852
help.text
TRUE (Microsoft Excel: FALSE) TRUE (Microsoft Excel: FALSE)
empty_cells.xhp
par_id1001535143031604
help.text
TRUE (previously was FALSE) TRUE (lehenago FALSE zen)
empty_cells.xhp
par_id871535143422248
help.text
TRUE (B1, previously was FALSE) TRUE (B1, lehenago FALSE zen)
empty_cells.xhp
par_id8266853
help.text
In older versions of the software, empty cells were forced to numeric 0 in some contexts and to empty string in others, except in direct comparison where =A1=0 and =A1="" both resulted in TRUE if A1 was empty. Emptiness now is inherited until used, so both =VLOOKUP(...)=0 and =VLOOKUP(...)="" give TRUE if the lookup resulted in an empty cell being returned. Softwarearen bertsio zaharragoetan, gelaxka hutsak zenbakizko 0ra bihurtzera behartzen ziren zenbait testuingurutan. Salbuespena: =A1=0 eta =A1="" TRUE (egiazko) gisa ebaluatzen diren zuzeneko konparazioa, A1 hutsik badago. Huts-ezaugarria heredatu egiten da orain erabili arte, eta, beraz, =VLOOKUP(...)=0 eta =VLOOKUP(...)="" bi funtzioak TRUE gisa ebaluatzen dira, bilaketak gelaxka hutsa itzultzen badu.
02140000.xhp
tit
help.text
Error Codes in %PRODUCTNAME Calc %PRODUCTNAME Calc-eko errore-kodeak
02140000.xhp
par_id3149129
help.text
Missing bracket, for example, closing brackets, but no opening brackets Parentesia falta da. Adibidez, ixteko parentesia bai, baina irekitzekoa falta.
02140000.xhp
par_id3147344
help.text
Parameter list error parametro-zerrendako errorea
02140000.xhp
par_id4152967
help.text
No AddIn Osagarririk ez
02140000.xhp
par_id931549825818729
help.text
Unsupported inline array content Onartzen ez den lerroko matrize-edukia
02140000.xhp
par_id3125863
help.text
Message Mezua
02140000.xhp
par_id3148437
help.text
Matrix is expected on the calculation stack, but is not available. Matrize bat espero da kalkulu-pilan, baina ez dago erabilgarri
02140000.xhp
par_id3152967
help.text
No Macro Makrorik ez
02140000.xhp
hd_id3146797
help.text
<link href="text/scalc/05/02140000.xhp" name="Error Codes in %PRODUCTNAME Calc">Error Codes in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc</link> <link href="text/scalc/05/02140000.xhp" name="Error Codes in %PRODUCTNAME Calc"> <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc-eko errore-kodeak</link>