Context English Basque
02140000.xhp
tit
help.text
Error Codes in %PRODUCTNAME Calc %PRODUCTNAME Calc-eko errore-kodeak
02140000.xhp
bm_id3146797
help.text
<bookmark_value>error codes;list of</bookmark_value> <bookmark_value>errore-kodeak; zerrenda</bookmark_value>
02140000.xhp
hd_id3146797
help.text
<link href="text/scalc/05/02140000.xhp" name="Error Codes in %PRODUCTNAME Calc">Error Codes in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc</link> <link href="text/scalc/05/02140000.xhp" name="Error Codes in %PRODUCTNAME Calc"> <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc-eko errore-kodeak</link>
02140000.xhp
par_id3150275
help.text
The following table is an overview of the error messages for <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc. If the error occurs in the cell that contains the cursor, the error message is displayed on the <emph>Status Bar</emph>. <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Calc-eko errore-mezuen ikuspegi orokorra da ondorengo taula hau. Errorea kurtsorea kokatutako gelaxkan gertatzen bada, errore-mezua <emph>Egoera-barran</emph> agertuko da.
02140000.xhp
bm_id0202201010205429
help.text
<bookmark_value>### error message</bookmark_value> <bookmark_value>### errore-mezua</bookmark_value>
02140000.xhp
bm_id3154634
help.text
<bookmark_value>invalid references; error messages</bookmark_value> <bookmark_value>error messages;invalid references</bookmark_value> <bookmark_value>#REF error message</bookmark_value> <bookmark_value>baliogabeko erreferentziak; errore-mezua</bookmark_value> <bookmark_value>errore-mezuak;baliogabeko erreferentziak</bookmark_value> <bookmark_value>#ERREF errore-mezua</bookmark_value>
02140000.xhp
bm_id3148428
help.text
<bookmark_value>invalid names; error messages</bookmark_value> <bookmark_value>#NAME error message</bookmark_value> <bookmark_value>izen baliogabeak; errore.mezuak</bookmark_value> <bookmark_value>#IZENA errore-mezua</bookmark_value>
02140000.xhp
par_id3153968
help.text
Error Code Errore-kodea
02140000.xhp
par_id3125863
help.text
Message Mezua
02140000.xhp
par_id3151112
help.text
Explanation Azalpena
02140000.xhp
par_id3165766
help.text
none bat ere ez
02140000.xhp
par_id3169266
help.text
The cell is not wide enough to display the contents. Gelaxka ez da nahikoa zabala edukia bistaratzeko.
02140000.xhp
par_id3165767
help.text
none bat ere ez
02140000.xhp
par_id3169267
help.text
This value is outside of limits valid for this format Balio hau formatu honetarako baliozkoak diren mugetatik kanpo dago
02140000.xhp
par_id3148645
help.text
Invalid character Karaktere baliogabea
02140000.xhp
par_id3155854
help.text
Character in a formula is not valid. Formula bateko karakterea ez da baliozkoa.
02140000.xhp
par_id3147397
help.text
Invalid argument Argumentu baliogabea
02140000.xhp
par_id3153160
help.text
Function argument is not valid. For example, a negative number for the SQRT() function, for this please use IMSQRT(). Argudioaren funtzioa ez da baliozkoa. Adibidez, zenbaki negatibo bat SQRT() funtziorako, balio hau lortzeko erabili IMSQRT() funtzioa.
02140000.xhp
par_id3154015
help.text
503<br/>#NUM! 503<br/>#ZBKIA!
02140000.xhp
par_id3155766
help.text
Invalid floating point operation koma mugikorreko eragiketa baliogabea