Context English Basque
02140000.xhp
par_id3159266
help.text
A calculation results in an overflow of the defined value range. Kalkuluaren emaitzak definitutako balio-bitartea gainditzen duenean.
02140000.xhp
par_id3147344
help.text
Parameter list error parametro-zerrendako errorea
02140000.xhp
par_id3147003
help.text
Function parameter is not valid, for example, text instead of a number, or a domain reference instead of cell reference. Funtzio-parametroa baliogabea da. Testua zenbaki baten ordez, edo domeinu-erreferentzi bat gelaxka-erreferentziaren ordez.
02140000.xhp
par_id3150107
help.text
Error: Pair missing errorea: bikotea falta da
02140000.xhp
par_id3149129
help.text
Missing bracket, for example, closing brackets, but no opening brackets Parentesia falta da. Adibidez, ixteko parentesia bai, baina irekitzekoa falta.
02140000.xhp
par_id3155097
help.text
Missing operator eragilea falta da
02140000.xhp
par_id3154649
help.text
Operator is missing, for example, "=2(3+4) * ", where the operator between "2" and "(" is missing. Eragilea falta da. Adibidez, "=2(3+4) * " funtzioan "2" eta "(" arteko eragilea falta da.
02140000.xhp
par_id3153483
help.text
Missing variable Aldagaia falta da
02140000.xhp
par_id3154710
help.text
Variable is missing, for example when two operators are together "=1+*2". Aldagaia falta da. Adibidez, bi eragile elkarren jarraian agertzen direnean: "=1+*2".
02140000.xhp
par_id3145112
help.text
Missing variable Aldagaia falta da
02140000.xhp
par_id3145319
help.text
Function requires more variables than are provided, for example, AND() and OR(). Funtzioak aldagai gehiago behar ditu. Adibidez, AND() edo OR().
02140000.xhp
par_id3150393
help.text
Formula overflow formula luzeegia
02140000.xhp
par_id3159259
help.text
<emph>Compiler:</emph> the total number of internal tokens, (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 8192. <emph>Konpilatzailea:</emph> formula barneko token kopurua (hau da, eragileak, aldagaiak, parentesiak) 8192 baino handiagoa da.
02140000.xhp
par_id3147412
help.text
String overflow kate luzeegia
02140000.xhp
par_id3145635
help.text
<emph>Compiler:</emph> an identifier in the formula exceeds 64 kB in size. <emph>Interpreter:</emph> a result of a string operation exceeds 64 kB in size. <emph>Konpilatzailea:</emph> formulako identifikatzaile batek 64 kB-ko tamaina gainditzen du. <emph>Interpretatzailea:</emph> kate-eragiketaren emaitza batek 64 kB-ko tamaina gainditzen du.
02140000.xhp
par_id3157904
help.text
Internal overflow Barne-gainezkatzea
02140000.xhp
par_id3149352
help.text
Sort operation attempted on too much numerical data (max. 100000) or a calculation stack overflow. Zenbakizko datu gehiegi dituzten ordenatze-eragiketa (geh. 100000) edo kalkulu-pilaren gainezkatzea.
02140000.xhp
par_id3147424
help.text
Internal syntax error Barneko sintaxi-errorea
02140000.xhp
par_id3148438
help.text
Unknown error. Errore ezezaguna.
02140000.xhp
par_id3147423
help.text
Internal syntax error Barneko sintaxi-errorea