Context English Dutch
18010000.xhp
hd_id7581408
help.text
<link href="text/shared/01/04150100.xhp" name="OLE Object">OLE Object</link> <link href="text/shared/01/04150100.xhp" name="OLE-object">OLE-object</link>
18020000.xhp
tit
help.text
Insert Cells CelIen invoegen
18020000.xhp
bm_id3150275
help.text
<bookmark_value>inserting; cells, toolbar icon</bookmark_value> <bookmark_value>invoegen; cellen, werkbalkpictogram</bookmark_value>
18020000.xhp
hd_id3150275
help.text
<link href="text/scalc/02/18020000.xhp" name="Insert Cells">Insert Cells</link> <link href="text/scalc/02/18020000.xhp" name="Cellen invoegen">Cellen invoegen</link>
18020000.xhp
par_id3156024
help.text
<ahelp hid=".uno:InsCellsCtrl">Click the arrow next to the icon to open the <emph>Insert Cells </emph>toolbar, where you can insert cells, rows, and columns into the current sheet.</ahelp> <ahelp hid=".uno:InsCellsCtrl">Klik op de pijl naast het pictogram om de werkbalk <emph>Cellen invoegen</emph> te openen, vanwaaruit u cellen, rijen en kolommen op het huidige blad kunt invoegen.</ahelp>
18020000.xhp
par_id3150398
help.text
Tools bar icon: Pictogram op de werkbalk Werktuigen:
18020000.xhp
par_id3150767
help.text
You can select the following icons: U kunt de volgende functies selecteren:
18020000.xhp
hd_id3150439
help.text
<link href="text/scalc/01/04020000.xhp" name="Insert Cells Down">Insert Cells Down</link> <link href="text/scalc/01/04020000.xhp" name="Cellen invoegen, naar beneden verplaatsen">Cellen invoegen, naar beneden verplaatsen</link>
18020000.xhp
hd_id3146119
help.text
<link href="text/scalc/01/04020000.xhp" name="Insert Cells Right">Insert Cells Right</link> <link href="text/scalc/01/04020000.xhp" name="Cellen invoegen, naar rechts verplaatsen">Cellen invoegen, naar rechts verplaatsen</link>
18020000.xhp
hd_id3153190
help.text
<link href="text/scalc/01/04020000.xhp" name="Rows">Rows</link> <link href="text/scalc/01/04020000.xhp" name="Rijen">Rijen</link>
18020000.xhp
hd_id3153726
help.text
<link href="text/scalc/01/04020000.xhp" name="Columns">Columns</link> <link href="text/scalc/01/04020000.xhp" name="Kolommen">Kolommen</link>