Context English Ukrainian
20000000.xhp
hd_id3153746
help.text
Activate Test Mode Активувати тестовий режим
11180000.xhp
par_id0929200903505340
help.text
Add: The additional languages from the imported dialog will be added to the already existing dialog. The resources from the library's default language will be used for the new languages. This is the same as if you add these languages manually. "Додати": додаткові мови з імпортованого діалогового вікна будуть додані до існуючого вікна. Для нових мов будуть використовуватися ресурси бібліотеки типової мови. Ця операція ідентична додаванню мов вручну.
20000000.xhp
par_id3148465
help.text
<ahelp hid=".">Activates or deactivates the Selection mode. In this mode, you can select the controls in a dialog so that you can edit them.</ahelp> <ahelp hid=".">Служить для вмикання або вимикання режиму вибору. У цьому режимі у діалоговому вікні можна вибирати елементи керування для редагування.</ahelp>
20000000.xhp
par_id9961856
help.text
<ahelp hid=".">Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.</ahelp> <ahelp hid=".">Додає елемент керування Гіперпосилання, який дозволяє відкривати адреси у веб-оглядачі.</ahelp>
20000000.xhp
par_id9961854
help.text
<ahelp hid=".">Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.</ahelp> <ahelp hid=".">Додавання елемента керування Таблиця для відображення табличних даних. Дані можна заповнити за допомогою програми через виклики API.</ahelp>
20000000.xhp
par_id9961851
help.text
<ahelp hid=".">Adds a tree control that can show a hierarchical list. You can populate the list by your program, using API calls (XtreeControl).</ahelp> <ahelp hid=".">Додавання деревоподібного елемента керування для відображення ієрархічного списку. Список можна заповнити за допомогою програми через виклики API (XtreeControl).</ahelp>
11170000.xhp
par_id3152363
help.text
<ahelp hid=".">Calls a dialog to manage breakpoints.</ahelp> <ahelp hid=".">Викликає діалог для керування точками зупинки.</ahelp>
11180000.xhp
par_id3152363
help.text
<ahelp hid=".">Calls an "Open" dialog to import a BASIC dialog file.</ahelp> <ahelp hid="."> Викликає діалогове вікно "Відкрити" для імпорту діалогового файлу BASIC.</ahelp>
11090000.xhp
par_id3149655
help.text
<ahelp hid="HID_BASICIDE_OBJECTCAT">Displays a hierarchical view of the current $[officename] macro libraries, modules, and dialogs. To display the contents of an item in the window, double click its name.</ahelp> <ahelp hid="HID_BASICIDE_OBJECTCAT">Відображає ієрархічний вид поточних бібліотек, макросів, модулів і діалогових вікон $[officename]. Для відображення вмісту елемента у вікні двічі клацніть його ім'я.</ahelp>
11190000.xhp
par_id3152363
help.text
<ahelp hid=".">In the dialog editor, this command calls a "Save as" dialog to export the current BASIC dialog.</ahelp> <ahelp hid="."> редактор діалогових вікон ця команда викликає діалогове вікно "Зберегти як", що дозволяє експортувати поточне діалогове вікно BASIC.</ahelp>
20000000.xhp
par_id3151191
help.text
<ahelp hid="SID_INSERT_TIMEFIELD">Adds a time field.</ahelp> <ahelp hid="SID_INSERT_TIMEFIELD">Служить для додавання поля часу.</ahelp>
20000000.xhp
par_id3154214
help.text
<ahelp hid=".uno:AddDateField">Adds a date field.</ahelp> <ahelp hid=".uno:AddDateField">Служить для додавання поля дати.</ahelp>
11080000.xhp
par_id3093440
help.text
<ahelp hid=".uno:AddWatch">Click this icon to view the variables in a macro. The contents of the variable are displayed in a separate window.</ahelp> <ahelp hid=".uno:AddWatch">При клацанні цієї піктограми відображаються змінні макросу. Значення змінної відображається в окремому вікні.</ahelp>
11050000.xhp
par_id3146117
help.text
<ahelp hid=".uno:BasicStepInto">Runs the macro and stops it after the next command.</ahelp> <ahelp hid=".uno:BasicStepInto">Виконує макрос і зупиняється після виконання наступної команди.</ahelp>
11160000.xhp
par_id3157898
help.text
<ahelp hid=".uno:BasicStepOut" visibility="visible">Jumps back to the previous routine in the current macro.</ahelp> <ahelp hid=".uno:BasicStepOut" visibility="visible">Служить для переходу до попередньої програми поточного макросу.</ahelp>
11060000.xhp
par_id3152363
help.text
<ahelp hid=".uno:BasicStepOver">Runs the macro and stops it after the next procedure.</ahelp> <ahelp hid=".uno:BasicStepOver">Виконує макрос і зупиняється після виконання наступної процедури.</ahelp>
11040000.xhp
par_id3147226
help.text
<ahelp hid=".uno:BasicStop">Stops running the current macro.</ahelp><switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"></caseinline><defaultinline> You can also press Shift+Ctrl+Q.</defaultinline></switchinline> <ahelp hid=".uno:BasicStop">Перериває роботу поточного макросу.</ahelp><switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"></caseinline><defaultinline> Також можна натиснути сполучення клавіш Shift+Ctrl+Q.</defaultinline></switchinline>
20000000.xhp
par_id3147317
help.text
<ahelp hid=".uno:Checkbox">Adds a check box that you can use to turn a function on or off.</ahelp> <ahelp hid=".uno:Checkbox">Служить для додавання прапорця, з допомогою якого можна включати або відключати функцію.</ahelp>
20000000.xhp
par_id3147000
help.text
<ahelp hid=".uno:ChooseControls">Opens the <emph>Toolbox</emph> bar.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ChooseControls">Відкриває <emph>панель інструментів</emph>.</ahelp>
20000000.xhp
par_id3154199
help.text
<ahelp hid=".uno:Combobox">Adds a combo box. A combo box is a one line list box that a user can click, and then choose an entry from the list.</ahelp> If you want, you can make the entries in the combo box "read only". <ahelp hid=".uno:Combobox">Служить для додавання поля зі списком. Таке поле містить список, що розкривається при натисненні, після чого користувач може вибрати одне зі значень.</ahelp> При необхідності записи списку можна зробити доступними тільки для читання.