Context English Ukrainian
06130000.xhp
tit
help.text
Macro Макрос
06130000.xhp
bm_id3145786
help.text
<bookmark_value>macros; Basic IDE</bookmark_value><bookmark_value>Basic IDE; macros</bookmark_value> <bookmark_value>макроси; Basic IDE</bookmark_value><bookmark_value>Basic IDE; макроси</bookmark_value>
06130000.xhp
hd_id3145786
help.text
Macro Макрос
06130000.xhp
par_id3152886
help.text
<variable id="makro"><ahelp hid=".uno:ChooseMacro">Opens the <emph>Macro</emph> dialog, where you can create, edit, organize, and run $[officename] Basic macros.</ahelp></variable> <variable id="makro"><ahelp hid=".uno:ChooseMacro">Відкриває діалогове вікно <emph>Макрос</emph>, де ви можете створювати, змінювати, упорядковувати та запускати макроси $[officename] Basic.</ahelp></variable>
06130000.xhp
hd_id3154145
help.text
Macro name Назва макроса
06130000.xhp
par_id3151116
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/macronameedit">Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/macronameedit">Показує назву вибраного макросу. Введіть сюди назву, щоб створити або змінити її.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3153729
help.text
Macro from / Save macro in Макрос із / Зберегти макрос в
06130000.xhp
par_id3153190
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries">Lists the libraries and the modules where you can open or save your macros. To save a macro with a particular document, open the document, and then open this dialog.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries"> Показує список бібліотек та модулів, з яких можна відкрити макроси або зберегти їх. Щоб зберегти макрос з документом, відкрийте документ, а потім відкрийте це діалогове вікно.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3146975
help.text
Run / Save Виконати / Зберегти
06130000.xhp
par_id3154791
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Runs or saves the current macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Запускає або зберігає поточний макрос.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3153158
help.text
Assign Призначити
06130000.xhp
par_id3149961
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Відкриває діалогове вікно Налаштувати, яке дозволяє призначати обраний макрос для команди меню, панелі або події.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3145799
help.text
Edit Змінити
06130000.xhp
par_id3147127
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Starts the $[officename] Basic editor and opens the selected macro for editing.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Запускає редактор $[officename] Basic та відкриває обраний макрос для редагування.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3149400
help.text
New/Delete Створити/Вилучити
06130000.xhp
par_id3155602
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Creates a new macro, or deletes the selected macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Створює новий макрос або вилучає обраний.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3149124
help.text
To create a new macro, select the "Standard" module in the <emph>Macro from</emph> list, and then click <emph>New</emph>. Для створення нового макросу необхідно вибрати модуль "Standard" у списку <emph>Макрос</emph>, а потім натиснути кнопку <emph>Створити</emph>.
06130000.xhp
par_id3150749
help.text
To delete a macro, select it, and then click <emph>Delete</emph>. Щоб видалити макрос, виберіть його та натисніть кнопку <emph>Видалити</emph>.
06130000.xhp
hd_id3153764
help.text
Organizer Організатор
06130000.xhp
par_id3148405
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Opens the <emph>Macro Organizer</emph> dialog, where you can add, edit, or delete existing macro modules, dialogs, and libraries.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Відкриває діалогове вікно <emph>Керування макросами</emph>, у якому можна додавати, змінювати або видаляти наявні модулі, діалогові вікна і бібліотеки макросів.</ahelp>