Context English Estonian
06130000.xhp
tit
help.text
Macro Makro
06130000.xhp
bm_id3145786
help.text
<bookmark_value>macros; Basic IDE</bookmark_value><bookmark_value>Basic IDE; macros</bookmark_value> <bookmark_value>makrod; BASICu arenduskeskkond</bookmark_value><bookmark_value>BASICu arenduskeskkond; makrod</bookmark_value>
06130000.xhp
hd_id3145786
help.text
Macro Makro
06130000.xhp
par_id3152886
help.text
<variable id="makro"><ahelp hid=".uno:ChooseMacro">Opens the <emph>Macro</emph> dialog, where you can create, edit, organize, and run $[officename] Basic macros.</ahelp></variable> <variable id="makro"><ahelp hid=".uno:ChooseMacro">Avab dialoogiakna <emph>Makrod </emph>, kus on võimalik luua, redigeerida ja käivitada $[officename] BASICu makrosid.</ahelp></variable>
06130000.xhp
hd_id3154145
help.text
Macro name Makro nimi
06130000.xhp
par_id3151116
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/macronameedit">Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/macronameedit">Kuvab valitud makro nime. Nime panemiseks või muutmiseks tuleb nimi siia kirjutada.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3153729
help.text
Macro from / Save macro in Makro allikas / Salvestuskoht
06130000.xhp
par_id3153190
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries">Lists the libraries and the modules where you can open or save your macros. To save a macro with a particular document, open the document, and then open this dialog.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/libraries">Loendab teegid ja moodulid, kust saad makrosid avada või kuhu saad makrosid salvestada. Selleks, et salvestada makro konkreetse dokumendiga, ava vastav dokument ning seejärel ava see dialoogiaken.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3146975
help.text
Run / Save Käivita / Salvesta
06130000.xhp
par_id3154791
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Runs or saves the current macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/ok">Käivitab või salvestab aktiivse makro.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3153158
help.text
Assign Omista
06130000.xhp
par_id3149961
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/assign">Avab kohandamise dialoogi, kus saab valitud makro omistada menüükäsule, kiirklahvile või sündmusele.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3145799
help.text
Edit Redigeeri
06130000.xhp
par_id3147127
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Starts the $[officename] Basic editor and opens the selected macro for editing.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/edit">Käivitab $[officename] BASICu redaktori ning avab valitud makro redigeerimiseks.</ahelp>
06130000.xhp
hd_id3149400
help.text
New/Delete Uus/Kustuta
06130000.xhp
par_id3155602
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Creates a new macro, or deletes the selected macro.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/delete">Loob uue makro või kustutab valitud makro.</ahelp>
06130000.xhp
par_id3149124
help.text
To create a new macro, select the "Standard" module in the <emph>Macro from</emph> list, and then click <emph>New</emph>. Uue makro loomiseks tuleb valida loendist <emph>Makro asukoht</emph> moodul "Standard" ja klõpsata nupul <emph>Uus</emph>.
06130000.xhp
par_id3150749
help.text
To delete a macro, select it, and then click <emph>Delete</emph>. Makro kustutamiseks tuleb makro valida ja klõpsata nupul <emph>Kustuta</emph>.
06130000.xhp
hd_id3153764
help.text
Organizer Korraldaja
06130000.xhp
par_id3148405
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Opens the <emph>Macro Organizer</emph> dialog, where you can add, edit, or delete existing macro modules, dialogs, and libraries.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/basicmacrodialog/organize">Avab dialoogiakna <emph>Makrode korraldaja</emph>, kus saab lisada, redigeerida või kustutada olemasolevaid makrode mooduleid, dialooge ning teeke.</ahelp>