Context English Czech
06130500.xhp
hd_id3149119
help.text
File name: Název souboru:
06130500.xhp
par_id3147102
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/ImportLibDialog">Enter a name or the path to the library that you want to append.</ahelp> You can also select a library from the list. <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/ImportLibDialog">Zadejte název nebo cestu knihovny, kterou chcete přidat.</ahelp> Knihovnu je možné také vybrat ze seznamu.
06130500.xhp
hd_id3147291
help.text
Options Možnosti
06130500.xhp
hd_id3147226
help.text
Insert as reference (read-only) Vložit jako odkaz (pouze pro čtení)
06130500.xhp
par_id3155892
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/ref">Adds the selected library as a read-only file. The library is reloaded each time you start <item type="productname">%PRODUCTNAME</item>.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/ref">Přidá vybranou knihovnu pouze pro čtení. Knihovna se znovu načte při každém spuštění <item type="productname">%PRODUCTNAME</item>.</ahelp>
06130500.xhp
hd_id3145071
help.text
Replace existing libraries Nahradit stávající knihovny
06130500.xhp
par_id3149812
help.text
<ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/replace">Replaces a library that has the same name with the current library.</ahelp> <ahelp hid="modules/BasicIDE/ui/importlibdialog/replace">Nahradí knihovnu, která má stejný název jako aktuální knihovna.</ahelp>