Context English Catalan (ca_VALENCIA)
01020000.xhp
bm_id3150342
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in presentations</bookmark_value><bookmark_value>presentations; shortcut keys</bookmark_value> <bookmark_value>tecles de drecera; a les presentacions</bookmark_value><bookmark_value>presentacions; tecles de drecera</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3145086
help.text
Enter Retorn
01020000.xhp
hd_id3145258
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Enter <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Ordre</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Retorn
01020000.xhp
hd_id3145386
help.text
Function Keys for $[officename] Impress Tecles de funció per al $[officename] Impress
01020000.xhp
hd_id3147314
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> key+click Tecla <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Opció</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+clic
01020000.xhp
hd_id3147326
help.text
Shortcut Keys Tecles de drecera
01020000.xhp
hd_id3147475
help.text
Shift+Tab Maj+Tab
01020000.xhp
hd_id3147496
help.text
Escape Tecla d'escapada
01020000.xhp
hd_id3147526
help.text
Minus(-) Key Tecla de menys (-)
01020000.xhp
hd_id3147562
help.text
Shortcut Keys Tecles de drecera
01020000.xhp
hd_id3147615
help.text
Enter Retorn
01020000.xhp
hd_id3148406
help.text
Divide(÷) Key (number pad) Tecla de divisió (÷) (teclat numèric)
01020000.xhp
hd_id3148742
help.text
Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+ Minus key Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Ordre</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+ tecla «-»
01020000.xhp
hd_id3148879
help.text
Shift+click Maj+clic
01020000.xhp
hd_id3148972
help.text
Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+ Plus key Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Ordre</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+ tecla «+»
01020000.xhp
hd_id3149008
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Shift+click <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Opció</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline>+Maj+clic
01020000.xhp
hd_id3149040
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+ Minus key <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Ordre</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+ tecla «-»
01020000.xhp
hd_id3149052
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3 <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Ordre</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3
01020000.xhp
hd_id3149104
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command+Option</caseinline><defaultinline>Ctrl+Alt</defaultinline></switchinline>+Shift+K <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Ordre+Opció</caseinline><defaultinline>Ctrl+Alt</defaultinline></switchinline>+Maj+K
01020000.xhp
hd_id3149138
help.text
Navigating with the Keyboard in Slide Sorter Navegació amb el teclat en el classificador de diapositives