Context English Catalan (ca_VALENCIA)
presenter.xhp
par_id092120090110431
help.text
'B', '.' «B», «.»
presenter.xhp
par_id0921200901104311
help.text
White/Unwhite the screen Activa o desactiva la pantalla en blanc
presenter.xhp
par_id0921200901104359
help.text
'W', ',' «W», «,»
presenter.xhp
par_id0921200901104336
help.text
End slide show Finalitza la presentació
presenter.xhp
par_id0921200901104419
help.text
Esc, '-' Esc, «-»
presenter.xhp
par_id0921200901104460
help.text
Go to slide number Vés a un número de diapositiva
presenter.xhp
par_id092120090110440
help.text
Number followed by Enter Número seguit per la tecla de retorn
presenter.xhp
par_id0921200901104427
help.text
Grow/Shrink size of notes font Augmenta o disminueix la mida del tipus de lletra de les notes
presenter.xhp
par_id0921200901104442
help.text
'G', 'S' «G», «S»
presenter.xhp
par_id0921200901104473
help.text
Scroll notes up/down Desplaça les notes cap amunt o cap avall
presenter.xhp
par_id092120090110459
help.text
'A', 'Z' «A», «Z»
presenter.xhp
par_id092120090110456
help.text
Move caret in notes view backward/forward Mou el cursor de la vista de notes arrere o avant
presenter.xhp
par_id092120090110457
help.text
'H', 'L' «H», «L»
presenter.xhp
par_id0921200901104566
help.text
Show the Presenter Console Mostra la Consola del presentador
presenter.xhp
par_id0921200901104544
help.text
Ctrl-'1' Ctrl-«1»
presenter.xhp
par_id0921200901104535
help.text
Show the Presentation Notes Mostra les notes de la presentació
presenter.xhp
par_id0921200901104680
help.text
Ctrl-'2' Ctrl-«2»
presenter.xhp
par_id0921200901104634
help.text
Show the Slides Overview Mostra la vista general de les diapositives
presenter.xhp
par_id0921200901104632
help.text
Ctrl-'3' Ctrl-«3»