Context English Lithuanian
main0000.xhp
hd_id3149880
help.text
$[officename] Impress Menus, Toolbars, and Keys „$[officename]“ pateikčių rengyklės meniu, mygtukų juostos ir klavišai
main0000.xhp
hd_id3150746
help.text
Welcome to the $[officename] Impress Help Sveiki! Čia „$[officename]“ pateikčių rengyklės žinynas
main0000.xhp
hd_id3153000
help.text
How to Work With $[officename] Impress Kaip dirbti „$[officename]“ pateikčių rengykle
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Impress Help Sveiki! Čia „$[officename]“ pateikčių rengyklės žinynas
main0100.xhp
hd_id3149664
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/simpress/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link> </variable> <variable id="main0100"><link href="text/simpress/main0100.xhp" name="Menus">Meniu</link></variable>
main0100.xhp
par_id3150012
help.text
The following section lists the help topics available for menus and dialogs. Šioje žinyno dalyje aprašomos meniu komandos ir jomis atveriami dialogo langai.
main0100.xhp
tit
help.text
Menus Meniu
main0101.xhp
hd_id3153190
help.text
<link href="text/simpress/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/simpress/main0101.xhp" name="File">Failas</link>
main0101.xhp
par_id3154321
help.text
<ahelp hid=".">These commands apply to the current document, open a new document, or close the application.</ahelp> <ahelp hid=".">Šios komandos taikomos veikiamajam dokumentui, jomis galima sukurti naują dokumentą ar baigti darbą su programa.</ahelp>
main0101.xhp
tit
help.text
File Failas
main0103.xhp
hd_id102720150908397549
help.text
<link href="text/shared/01/gallery.xhp">Clip Art Gallery</link> <link href="text/shared/01/gallery.xhp">Galerija</link>
main0103.xhp
hd_id102720151244263489
help.text
Object Moving Helplines Objektų perkėlimo pagalbinės linijos
main0103.xhp
hd_id102720151246521837
help.text
Master Objects Ruošinio objektai
main0103.xhp
hd_id102720151246522815
help.text
Comments Rodyti komentarus
main0103.xhp
hd_id102720151246523444
help.text
Master Background Pagrindo fonas
main0103.xhp
hd_id110120150549176280
help.text
<link href="text/simpress/01/03120000.xhp">Handout</link> <link href="text/simpress/01/03120000.xhp">Dalinamoji medžiaga</link>
main0103.xhp
hd_id3149121
help.text
<link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Zoom</link> <link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Mastelis</link>
main0103.xhp
hd_id3150297
help.text
<link href="text/simpress/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/simpress/main0103.xhp" name="View">Rodymas</link>
main0103.xhp
par_id102720150112252443
help.text
Show or hide a presentation's annotations. Rodyti arba paslėpti pateikties pastabas.
main0103.xhp
par_id102720150112256473
help.text
Toggle the visibility of a master slide's objects to appear on the current slide. Perjungia ruošinio skaidrės objektų, esančių aktyvioje skaidrėje, rodymą.