Context English Lithuanian
main_slide.xhp
tit
help.text
Slide Skaidrė
main_slide.xhp
hd_id0908201507475698
help.text
<link href="text/simpress/main_slide.xhp">Slide</link> <link href="text/simpress/main_slide.xhp">Skaidrė</link>
main_slide.xhp
par_id0908201507482661
help.text
This menu provides slide management and navigation commands. Šiame meniu yra skaidrės tvarkymo ir naršymo komandos.
main_slide.xhp
hd_id3145801
help.text
<link href="text/simpress/01/new_slide.xhp" name="New Slide">New Slide</link> <link href="text/simpress/01/new_slide.xhp" name="New Slide">Nauja skaidrė</link>
main_slide.xhp
hd_id551556824896520
help.text
<link href="text/simpress/01/slide_properties.xhp" name="Properties">Properties</link> <link href="text/simpress/01/slide_properties.xhp" name="Properties">Savybės</link>
main_tools.xhp
tit
help.text
Tools Priemonės
main_tools.xhp
hd_id3154017
help.text
<link href="text/simpress/main_tools.xhp" name="Tools">Tools</link> <link href="text/simpress/main_tools.xhp" name="Tools">Priemonės</link>
main_tools.xhp
par_id3155064
help.text
<ahelp hid=".">Contains spelling tools, a gallery of object art that you can add to your document, as well as tools for configuring menus, and setting program preferences.</ahelp> <ahelp hid=".">Iš šio meniu galima pasirinkti priemones rašybai tikrinti, objektams iš galerijos įterpti į dokumentą, programos meniu sąrankai keisti ar programos parinktims nustatyti.</ahelp>
main_tools.xhp
hd_id3145590
help.text
<link href="text/shared/01/02220000.xhp" name="ImageMap">ImageMap</link> <link href="text/shared/01/02220000.xhp" name="Jautrios paveikslo sritys">Jautrios paveikslo sritys</link>
main_tools.xhp
hd_id3153248
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect Options</link> <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Automatinis rašybos tikrinimas</link>
main_tools.xhp
hd_id3149130
help.text
<link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Customize">Customize</link> <link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Customize">Sąranka</link>