Context English Catalan (ca_VALENCIA)
05340300.xhp
par_id3152813
help.text
<variable id="untentext"><ahelp hid=".">Aligns the contents of the cell to the lower edge of the cell.</ahelp></variable> <variable id="untentext"><ahelp hid=".">Alinea els continguts a la vora <inferior de la cel·la.</ahelp></variable>