Context English Catalan (ca_VALENCIA)
01010000.xhp
tit
help.text
New Nou
01010000.xhp
hd_id3154788
help.text
<link href="text/shared/01/01010000.xhp" name="New">New</link> <link href="text/shared/01/01010000.xhp" name="Nou">Nou</link>
01010000.xhp
par_id3145669
help.text
<ahelp hid=".uno:AddDirect">Creates a new $[officename] document.</ahelp> <ahelp hid=".uno:AddDirect">Crea un document nou del $[officename].</ahelp>
01010000.xhp
par_id3149182
help.text
<ahelp hid="HID_TBXCONTROL_FILENEW" visibility="hidden">Creates a new $[officename] document. Click the arrow to select the document type.</ahelp> <ahelp hid="HID_TBXCONTROL_FILENEW" visibility="hidden">Crea un document nou del $[officename]. Feu clic a la fletxa per seleccionar el tipus de document.</ahelp>
01010000.xhp
par_id3153528
help.text
<ahelp hid=".">If you want to create a document from a template, choose <emph>New - Templates</emph>.</ahelp> <ahelp hid=".">Si voleu crear un document a partir d'una plantilla, trieu <emph>Nou ▸ Plantilles</emph>.</ahelp>
01010000.xhp
par_id3147009
help.text
A template is a file that contains the design elements for a document, including formatting styles, backgrounds, frames, graphics, fields, page layout, and text. Una plantilla és un fitxer que conté els elements de disseny d'un document: els estils de formatació, els fons, els marcs, els gràfics, els camps, el format de la pàgina i el text.
01010000.xhp
par_id3147242
help.text
<emph>Icon</emph> <emph>Icona</emph>
01010000.xhp
par_id3149580
help.text
<emph>Name</emph> <emph>Nom</emph>
01010000.xhp
par_id3153258
help.text
<emph>Function</emph> <emph>Funció</emph>
01010000.xhp
par_id3145317
help.text
<image id="img_id3153821" src="res/sx03251.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3153821">Icon</alt></image> <image id="img_id3153821" src="res/sx03251.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3153821">Icona</alt></image>
01010000.xhp
par_id3153349
help.text
Text Document Document de text
01010000.xhp
par_id3156153
help.text
Creates a new text document in $[officename] Writer. Crea un document de text nou del $[officename] Writer.
01010000.xhp
par_id3145121
help.text
<image id="img_id3150503" src="res/sx03250.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3150503">Icon</alt></image> <image id="img_id3150503" src="res/sx03250.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3150503">Icona</alt></image>
01010000.xhp
par_id3148552
help.text
Spreadsheet Full de càlcul
01010000.xhp
par_id3154280
help.text
Creates a new spreadsheet document in $[officename] Calc. Crea un full de càlcul nou del $[officename] Calc.
01010000.xhp
par_id3149456
help.text
<image id="img_id3148663" src="res/sx03249.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3148663">Icon</alt></image> <image id="img_id3148663" src="res/sx03249.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3148663">Icona</alt></image>
01010000.xhp
par_id3153798
help.text
Presentation Presentació
01010000.xhp
par_id3154946
help.text
Creates a new presentation document in $[officename] Impress. Crea una presentació nova del $[officename] Impress.
01010000.xhp
par_id3150495
help.text
<image id="img_id3154329" src="res/sx03246.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3154329">Icon</alt></image> <image id="img_id3154329" src="res/sx03246.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3154329">Icona</alt></image>
01010000.xhp
par_id3154217
help.text
Drawing Dibuix