Context English Turkish
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Draw Help $[officename] Draw Yardım Sayfansına Hoş Geldiniz
main0000.xhp
hd_id3155960
help.text
Welcome to the $[officename] Draw Help $[officename] Draw Yardım Sayfasına Hoş Geldiniz
main0000.xhp
hd_id3154022
help.text
How to Work With $[officename] Draw $[officename] Draw ile çalışma
main0000.xhp
hd_id3150363
help.text
$[officename] Draw Menus, Toolbars, and Keys $[officename] Draw Menüleri, Araç çubukları, ve Kısayollar
main0100.xhp
tit
help.text
Menus Menüler
main0100.xhp
hd_id3148664
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/sdraw/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/sdraw/main0100.xhp" name="Menus">Menüler</link></variable>
main0100.xhp
par_id3154684
help.text
The following is a description of all $[officename] Draw menus, submenus and their dialogs. Burada tüm $[officename] Draw menüleri, alt menüleri ve bunların iletişim pencereleri ile ilgili açıklamalar bulacaksınız.
main0101.xhp
tit
help.text
File Dosya
main0101.xhp
hd_id3149655
help.text
<link href="text/sdraw/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/sdraw/main0101.xhp" name="File">Dosya</link>
main0101.xhp
par_id3150868
help.text
This menu contains general commands for working with Draw documents, such as open, close and print. To close $[officename] Draw, click <emph>Exit</emph>. Bu menü, Draw belgeleri ile çalışırken kullanılan aç, kapat, yazdır gibi genel komutları içerir. $[officename] Draw programından çıkmak için <emph>Çıkış</emph>'a tıklayın.
main0103.xhp
tit
help.text
View (menu in Draw)
main0103.xhp
hd_id3152576
help.text
<link href="text/sdraw/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/sdraw/main0103.xhp" name="View">Görünüm</link>
main0103.xhp
par_id3159155
help.text
Sets the display properties of Draw documents. Draw belgelerinin görünüm özelliklerini belirler.
main0103.xhp
par_idN105AB
help.text
Normal Normal
main0103.xhp
par_idN105AF
help.text
Switch to normal view of the page. Sayfa normal görünümüne geç
main0103.xhp
par_idN105B2
help.text
Master
main0103.xhp
par_idN105B6
help.text
Switch to the master view.
main0103.xhp
hd_id221605492986383
help.text
<link href="text/shared/01/notebook_bar.xhp" name="userinterface">User Interface</link>
main0103.xhp
par_id761605493042236
help.text
Opens dialog box for selecting layout of user interface.
main0103.xhp
hd_id102720151746522815
help.text
Comments