Context English Polish
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Draw Help Witaj w systemie pomocy $[officename] Draw
main0000.xhp
hd_id3155960
help.text
Welcome to the $[officename] Draw Help Witaj w systemie pomocy $[officename] Draw
main0000.xhp
hd_id3154022
help.text
How to Work With $[officename] Draw Praca z $[officename] Draw
main0000.xhp
hd_id3150363
help.text
$[officename] Draw Menus, Toolbars, and Keys Menu, paski narzędzi i skróty klawiaturowe w $[officename] Draw
main0100.xhp
tit
help.text
Menus Menu
main0100.xhp
hd_id3148664
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/sdraw/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/sdraw/main0100.xhp" name="Menu">Menu</link></variable>
main0100.xhp
par_id3154684
help.text
The following is a description of all $[officename] Draw menus, submenus and their dialogs. Poniższej przedstawiono opis wszystkich menu, podmenu i okien dialogowych programu $[officename] Draw.
main0101.xhp
tit
help.text
File Plik
main0101.xhp
hd_id3149655
help.text
<link href="text/sdraw/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/sdraw/main0101.xhp" name="Plik">Plik</link>
main0101.xhp
par_id3150868
help.text
This menu contains general commands for working with Draw documents, such as open, close and print. To close $[officename] Draw, click <emph>Exit</emph>. To menu zawiera ogólne polecenia dotyczące pracy z dokumentami programu Draw, takie jak: otwieranie, zamykanie i drukowanie. Aby zakończyć pracę z programem $[officename] Draw, należy kliknąć polecenie <emph>Zakończ</emph>.
main0103.xhp
hd_id3152576
help.text
<link href="text/sdraw/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/sdraw/main0103.xhp" name="View">Widok</link>
main0103.xhp
par_id3159155
help.text
Sets the display properties of Draw documents. Ustawia właściwości wyświetlania dokumentów programu Draw.
main0103.xhp
par_idN105AB
help.text
Normal Normalny
main0103.xhp
par_idN105AF
help.text
Switch to normal view of the page. Zmienia widok strony na normalny.
main0103.xhp
hd_id3149666
help.text
<link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Zoom</link> <link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Powiększenie</link>
main0200.xhp
tit
help.text
Toolbars Paski narzędzi
main0200.xhp
hd_id3148663
help.text
<variable id="main0200"><link href="text/sdraw/main0200.xhp" name="Toolbars">Toolbars</link></variable> <variable id="main0200"><link href="text/sdraw/main0200.xhp" name="Paski narzędzi">Paski narzędzi</link></variable>
main0200.xhp
par_id3125863
help.text
This section provides an overview of the toolbars available in $[officename] Draw. Poniżej przedstawiono opis pasków narzędzi dostępnych w programie $[officename] Draw.
main0202.xhp
tit
help.text
Line and Filling Bar Pasek formatowania
main0202.xhp
hd_id3149669
help.text
<link href="text/sdraw/main0202.xhp" name="Line and Filling Bar">Line and Filling Bar</link> <link href="text/sdraw/main0202.xhp" name="Pasek formatowania">Pasek formatowania</link>