Context English Polish
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Draw Help Witaj w systemie pomocy $[officename] Draw
main0000.xhp
hd_id3155960
help.text
Welcome to the $[officename] Draw Help Witaj w systemie pomocy $[officename] Draw
main0000.xhp
hd_id3154022
help.text
How to Work With $[officename] Draw Praca z $[officename] Draw
main0000.xhp
hd_id3150363
help.text
$[officename] Draw Menus, Toolbars, and Keys Menu, paski narzędzi i skróty klawiaturowe w $[officename] Draw
main0100.xhp
tit
help.text
Menus Menu
main0100.xhp
hd_id3148664
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/sdraw/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/sdraw/main0100.xhp" name="Menu">Menu</link></variable>
main0100.xhp
par_id3154684
help.text
The following is a description of all $[officename] Draw menus, submenus and their dialogs. Poniższej przedstawiono opis wszystkich menu, podmenu i okien dialogowych programu $[officename] Draw.
main0101.xhp
tit
help.text
File Plik
main0101.xhp
hd_id3149655
help.text
<link href="text/sdraw/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/sdraw/main0101.xhp" name="Plik">Plik</link>
main0101.xhp
par_id3150868
help.text
This menu contains general commands for working with Draw documents, such as open, close and print. To close $[officename] Draw, click <emph>Exit</emph>. To menu zawiera ogólne polecenia dotyczące pracy z dokumentami programu Draw, takie jak: otwieranie, zamykanie i drukowanie. Aby zakończyć pracę z programem $[officename] Draw, należy kliknąć polecenie <emph>Zakończ</emph>.
main0103.xhp
tit
help.text
View (menu in Draw)
main0103.xhp
hd_id3152576
help.text
<link href="text/sdraw/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/sdraw/main0103.xhp" name="View">Widok</link>
main0103.xhp
par_id3159155
help.text
Sets the display properties of Draw documents. Ustawia właściwości wyświetlania dokumentów programu Draw.
main0103.xhp
par_idN105AB
help.text
Normal Normalny
main0103.xhp
par_idN105AF
help.text
Switch to normal view of the page. Zmienia widok strony na normalny.
main0103.xhp
par_idN105B2
help.text
Master
main0103.xhp
par_idN105B6
help.text
Switch to the master view.
main0103.xhp
hd_id221605492986383
help.text
<link href="text/shared/01/notebook_bar.xhp" name="userinterface">User Interface</link>
main0103.xhp
par_id761605493042236
help.text
Opens dialog box for selecting layout of user interface.
main0103.xhp
hd_id102720151746522815
help.text
Comments