Context English Catalan (ca_VALENCIA)
01020000.xhp
tit
help.text
Shortcuts for Charts Dreceres per als diagrames
01020000.xhp
bm_id3150767
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; charts</bookmark_value><bookmark_value>charts; shortcuts</bookmark_value> <bookmark_value>Claus de drecera; diagrames</bookmark_value><bookmark_value>diagrames; dreceres</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3150767
help.text
<variable id="Chart_keys"><link href="text/schart/04/01020000.xhp" name="Shortcuts for Charts">Shortcuts for Charts</link></variable> <variable id="Chart_keys"><link href="text/schart/04/01020000.xhp" name="Shortcuts for Charts">Dreceres per als diagrames</link></variable>
01020000.xhp
par_id3155412
help.text
You can use the following shortcut keys in charts. Esteu utilitzant les claus de drecera següents per als diagrames.
01020000.xhp
par_id3159154
help.text
You can also use the general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">shortcut keys</link> for $[officename]. També podeu utilitzar les <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">claus de drecera</link> generals del $[officename].
01020000.xhp
hd_id3149262
help.text
Shortcuts in Charts Dreceres per als diagrames
01020000.xhp
hd_id3151073
help.text
Shortcut Keys Claus de drecera
01020000.xhp
par_id3154490
help.text
Results Resultats
01020000.xhp
hd_id3154729
help.text
Tab Pestanya
01020000.xhp
par_id3154511
help.text
Select next object. Selecciona l'objecte següent.
01020000.xhp
hd_id3155064
help.text
Shift+Tab Maj+Tab
01020000.xhp
par_id3149020
help.text
Select previous object. Selecciona l'objecte anterior.
01020000.xhp
hd_id3155443
help.text
Home Inici
01020000.xhp
par_id3156382
help.text
Select first object. Selecciona el primer objecte.
01020000.xhp
hd_id3153963
help.text
End Final
01020000.xhp
par_id3154702
help.text
Select last object. Selecciona l'últim objecte.
01020000.xhp
hd_id3143218
help.text
Esc Tecla d'escapada
01020000.xhp
par_id3147005
help.text
Cancel selection Cancel·la la selecció.
01020000.xhp
hd_id3159239
help.text
up/down/left/right arrow Fletxa amunt/avall/esquerra/dreta
01020000.xhp
par_id3149210
help.text
Move the object in the direction of the arrow. Mou l'objecte en la direcció de la fletxa.