Context English Lithuanian
03010000.xhp
hd_id3150869
help.text
<link href="text/schart/01/03010000.xhp" name="Data Table">Data Table</link> <link href="text/schart/01/03010000.xhp" name="Data Table">Duomenų lentelė</link>
03010000.xhp
hd_id6129947
help.text
To change chart data Diagramos duomenų keitimas
03010000.xhp
par_id1251258
help.text
Enter the name of the data series in the text box above the column. Įrašykite duomenų sekų pavadinimus teksto lauke esančiame virš stulpelio.
03010000.xhp
par_id2565996
help.text
Some changes will become visible only after you close and reopen the dialog. Kai kurie pakeitimai bus matomi tik užvėrus ir vėl atvėrus dialogo langą.
03010000.xhp
par_id3145384
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Inserts a new data series after the current column.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Įterpia naują duomenų seką po esama eilute.</ahelp>
03010000.xhp
par_id3149667
help.text
The<emph> Data Table </emph>dialog is not available if you insert a chart that is based on a Calc sheet or on a Writer table. <emph>Duomenų lentelės </emph> dialogo langas neatveriamas, jei įterpta diagrama yra sukurta pagal skaičiuoklės ar rašyklės lentelę.
03010000.xhp
par_id3150297
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Inserts a new row below the current row.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Įterpti naują eilutę po esama eilute.</ahelp>
03010000.xhp
par_id3151115
help.text
<ahelp hid=".">Opens the<emph> Data Table </emph>dialog where you can edit the chart data.</ahelp> <ahelp hid=".">Atveria <emph>Duomenų lentelės </emph>dialogo langą, kur galite taisyti diagramos duomenis.</ahelp>
03010000.xhp
par_id3152297
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Inserts a new text column after the current column for hierarchical axes descriptions.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Įterpia naują tekstinę eilutę už esamo stulpelio hierarchiniam ašių aprašymui.</ahelp>
03010000.xhp
par_id3153336
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Deletes the current series or text column. It is not possible to delete the first text column.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Pašalina esamas sekas arba teksto stulpelį. Negalima pašalinti pirmo teksto stulpelio.</ahelp>
03010000.xhp
par_id3159231
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Deletes the current row. It is not possible to delete the label row.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Pašalina esamą eilutę. Negalima pašalinti žymių eilutės.</ahelp>
03010000.xhp
par_id3236182
help.text
The data series are organized in columns. The role of the left most column is set to categories or data labels respectively. The contents of the left most column are always formatted as text. You can insert more text columns to be used as hierarchical labels. Duomenų sekos yra išdėstytos stulpeliais. Stulpelis kairėje apima pavadinimus ir yra tekstinio formato. Galite įterpti daugiau tekstinių stulpelių ir naudoti kaip žymenis.
03010000.xhp
par_id3949095
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Switches the current row with its neighbor below.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Sukeičia esamą eilutę su žemiau esančia.</ahelp>
03010000.xhp
par_id3949096
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Switches the current row with its neighbor above.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Sukeičia esamą eilutę su aukščiau esančia eilute.</ahelp>
03010000.xhp
par_id4089175
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Switches the current column with its neighbor at the right.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Sukeičia esamą stulpelį su šalia dešinėje esančiu stulpeliu.</ahelp>
03010000.xhp
par_id4089176
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Switches the current column with its neighbor at the left.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Sukeičia esamą stulpelį su šalia kairėje esančiu stulpeliu.</ahelp>
03010000.xhp
par_id4149906
help.text
Insert or select a chart that is not based on existing cell data. Įterpkite arba pasirinkite diagramą, kuri sukurta ne pagal esamų langelių duomenis.
03010000.xhp
par_id6064943
help.text
Choose <emph>View - Chart Data Table</emph> to open the Data Table dialog. Pasirinkite <emph>Peržiūra → Diagramos duomenų lentelė</emph>, jei norite atverti Duomenų lentelės dialogo langą.
03010000.xhp
par_id6697286
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Enter names for the data series.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Įveskite duomenų sekų pavadinimus.</ahelp>
03010000.xhp
par_id6746421
help.text
<link href="text/swriter/01/06990000.xhp">To update a chart manually when a Writer table got changed</link> <link href="text/swriter/01/06990000.xhp">Diagramos rankinis atnaujinimas, kai keičiami rašyklės lentelės duomenys</link>