Context English Norwegian Bokmål
insert_footnote_endnote.xhp
tit
help.text
Footnote and Endnote Fot- og sluttnote
insert_footnote_endnote.xhp
hd_id03042016113344773
help.text
<link href="text/swriter/menu/insert_footnote_endnote.xhp">Footnote and Endnote</link> <link href="text/swriter/menu/insert_footnote_endnote.xhp">Fotnote og Sluttnote</link>
insert_footnote_endnote.xhp
par_id030420161136126396
help.text
<ahelp hid=".">The menu contains commands to insert a footnote or endnote with or without additional user interaction.</ahelp> <ahelp hid=".">Menyen inneholder kommandoer for å sette inn en fotnote eller sluttnote, med eller foruten ekstar brukerinteraksjon.</ahelp>
insert_footnote_endnote.xhp
par_id03042016113613789
help.text
Footnote Fotnote
insert_footnote_endnote.xhp
par_id030420161138373075
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertFootnote">Insert a footnote at the current cursor position without a prompt.</ahelp> <ahelp hid=".uno:InsertFootnote">Sett inn en fotnote ved skrivermarkørens posisjon uten en advarsel.</ahelp>
insert_footnote_endnote.xhp
hd_id030420161138377837
help.text
Endnote Sluttnote
insert_footnote_endnote.xhp
par_id030420161138378865
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertEndnote">Insert a endnote at the current cursor position without a prompt.</ahelp> <ahelp hid=".uno:InsertEndnote">Sett inn en sluttnote ved skrivermarkørens posisjon uten en advarsel.</ahelp>
insert_footnote_endnote.xhp
hd_id3147231
help.text
<link href="text/swriter/01/04030000.xhp" name="Footnote">Footnote or Endnote</link> <link href="text/swriter/01/04030000.xhp" name="Footnote">Fotnote eller Sluttnote</link>
insert_frame.xhp
tit
help.text
Frame Ramme
insert_frame.xhp
hd_id030720160601535384
help.text
<link href="text/swriter/menu/insert_frame.xhp">Frame</link> <link href="text/swriter/menu/insert_frame.xhp">Ramme</link>
insert_frame.xhp
par_id030720160603138925
help.text
<ahelp hid=".">This submenu contains both interactive and non-interactive means of inserting a frame.</ahelp> <ahelp hid=".">Denne undermenyen inneholder både en ineraktiv og ikke interaktiv måte å sette inn en ramme på.</ahelp>
insert_frame.xhp
hd_id030720160605268360
help.text
Frame Interactively Ramme interaktivt
insert_frame.xhp
par_id030720160605261333
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertFrameInteract">Insert a frame by drawing its shape with the mouse cursor.</ahelp> <ahelp hid=".uno:InsertFrameInteract">Sett inn en ramme gjennom å tegne den med musepekeren.</ahelp>
insert_frame.xhp
hd_id3150951
help.text
<link href="text/shared/01/04160500.xhp" name="Floating Frame">Floating Frame</link> <link href="text/shared/01/04160500.xhp" name="Floating Frame">Flytende ramme</link>
insert_header_footer.xhp
tit
help.text
Header and Footer Topp- og bunntekst
insert_header_footer.xhp
hd_id030720160441573285
help.text
<link href="text/swriter/menu/insert_header_footer.xhp">Header and Footer</link> <link href="text/swriter/menu/insert_header_footer.xhp">Topptekst og Bunntekst</link>
insert_header_footer.xhp
par_id030720160442296603
help.text
<ahelp hid=".">This submenu includes commands to add and remove page headers and footers.</ahelp> <ahelp hid=".">Denne undermenyen inneholder kommandoer for å legge til og fjerne Topptekst og Bunntekst.</ahelp>