Context English Slovak
fields_userdata.xhp
par_id3147245
help.text
user_firstname user_firstname
fields_userdata.xhp
par_id3145592
help.text
user_lastname user_lastname
fields_userdata.xhp
par_id3145642
help.text
user_initials user_initials
fields_userdata.xhp
par_id3151200
help.text
user_company user_company
fields_userdata.xhp
par_id3151250
help.text
user_street user_street
fields_userdata.xhp
par_id3152940
help.text
user_country user_country
fields_userdata.xhp
par_id3152990
help.text
user_zipcode user_zipcode
fields_userdata.xhp
par_id3145756
help.text
user_title user_title
fields_userdata.xhp
par_id3156334
help.text
user_tel_work user_tel_work
fields_userdata.xhp
par_id3147321
help.text
user_state user_state
load_styles.xhp
par_id3153377
help.text
Click <emph>From File</emph>, locate the file containing the styles that you want to use, and then click name, and then click <emph>Open</emph>. Nájdite súbor s textom, ktorý chcete vložiť, a potom kliknite na <emph>Vložiť</emph>.
section_edit.xhp
par_id3149848
help.text
In the <item type="menuitem">Section</item> list, click the section you want to modify. You can press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+A to select all sections in the list, and you can Shift+click or <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+click to select some sections. Môžete tiež stlačiť klávesy <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command </caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+B napísať text, ktorý chcete mať napísaný tučným písmom a znovu stlačiť <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command </caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+B keď skončíte.
section_insert.xhp
par_id3153404
help.text
In the <item type="menuitem">New Section</item> box, type a name for the section. Do poľa <emph>nová šablóna</emph> napíšte meno pre novú šablónu.
section_insert.xhp
par_id3153363
help.text
In the <item type="menuitem">New Section</item> box, type a name for the section. Do poľa <emph>nová šablóna</emph> napíšte meno pre novú šablónu.
table_sizing.xhp
par_id3155891
help.text
You can specify the behavior for the arrow keys by choosing <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME Writer - Table</emph>, and selecting the options that you want in the <emph>Keyboard handling</emph> area. Pre zmenu merných jednotiek používaných v tomto dialógovom okne zvoľte <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Možnosti</caseinline><defaultinline>Nástroje - Možnosti</defaultinline></switchinline> - %PRODUCTNAME Writer - Všeobecné, a vyberte novú mernú jednotku v časti Nastavenia.
table_sizing.xhp
par_id5009308
help.text
To wrap text to the sides of a table, and to arrange two tables next to another, you must insert the tables into a frame. Click inside the table, press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command </caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+A twice to select the whole table, then choose <emph>Insert - Frame</emph>. Pre vloženie tabulátora medzi číslo alebo odrážku a text odseku kliknite na začiatok odseku a stlačte klávesy <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Tab.
template_create.xhp
par_id3149829
help.text
In the <item type="menuitem">New Template</item> box, type a name for the new template. Do poľa <emph>nová šablóna</emph> napíšte meno pre novú šablónu.
text_nav_keyb.xhp
par_id3155944
help.text
PgUp PgUp
text_nav_keyb.xhp
par_id3149998
help.text
PgDn PgDn