Context English Slovak
wrap.xhp
tit
help.text
Wrapping Text Around Objects
wrap.xhp
bm_id3154486
help.text
<bookmark_value>text wrap around objects</bookmark_value> <bookmark_value>contour editor</bookmark_value> <bookmark_value>contour wrap</bookmark_value> <bookmark_value>text; formatting around objects</bookmark_value> <bookmark_value>formatting; contour wrap</bookmark_value> <bookmark_value>objects; contour wrap</bookmark_value> <bookmark_value>wrapping text;editing contours</bookmark_value> <bookmark_value>editors;contour editor</bookmark_value>
wrap.xhp
hd_id3154486
help.text
<variable id="wrap"><link href="text/swriter/guide/wrap.xhp" name="Wrapping Text Around Objects">Wrapping Text Around Objects</link></variable> <variable id="wrap"><link href="text/swriter/guide/wrap.xhp" name="Obtekanie textu okolo objektov">Obtekanie textu okolo objektov</link></variable>
wrap.xhp
hd_id4792321
help.text
To Wrap Text Around an Object
wrap.xhp
par_id3149696
help.text
Select the object. Označte objekt.
wrap.xhp
par_id3155907
help.text
Choose <emph>Format - Frame and Object - Properties</emph>, and then click the <link href="text/swriter/01/05060200.xhp" name="Wrap"><emph>Wrap</emph></link> tab to choose the wrapping style that you want to apply.
wrap.xhp
par_id3155859
help.text
The current wrapping style is indicated by a bullet. Aktuálny štýl obtekania je označený odrážkou.
wrap.xhp
hd_id3149834
help.text
To Specify the Wrapping Properties
wrap.xhp
par_id3154079
help.text
Select the object. Označte objekt.
wrap.xhp
par_id3153396
help.text
Choose <emph>Format - Frame and Object - Properties</emph>, and then click the <link href="text/swriter/01/05060200.xhp" name="Wrap"><emph>Wrap</emph></link> tab.
wrap.xhp
par_id3153370
help.text
Set the options that you want. Nastavte možnosti, ktoré chcete.
wrap.xhp
par_id3153386
help.text
Click <emph>OK</emph>. Kliknite na <emph>OK</emph>.
wrap.xhp
hd_id3154247
help.text
To Change the Wrapping Contour of a Graphic
wrap.xhp
par_id3154262
help.text
You can change the shape that the text wraps around. Môžete zmeniť tvar, podľa ktorého bude text okolo objektu obtekaný.
wrap.xhp
par_id3154860
help.text
Select the graphic, right-click, and then choose <emph>Wrap - Edit Contour</emph>. Vyberte obrázok, kliknite naň pravým tlačidlom myši, a zvoľte <emph>Obtekanie - Upraviť obrys</emph>.
wrap.xhp
par_id3150231
help.text
Use the tools to draw a new contour, and then click the <item type="menuitem">Apply</item> icon (green check mark).
wrap.xhp
par_id3150947
help.text
Close the <item type="menuitem">Contour Editor</item> window.
wrap.xhp
par_id3150520
help.text
<link href="text/swriter/01/05060201.xhp" name="Contour Editor">Contour Editor</link> <link href="text/swriter/01/05060201.xhp" name="Contour Editor">Editor obrysov</link>