Context English Norwegian Bokmål
14020000.xhp
par_id3150936
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/eq">Checks if selected values are equal.</ahelp> If they are unequal, the result is zero, otherwise 1 (true) appears. <ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/eq">Sjekker om de valgte verdiene er like.</ahelp> Hvis de er ulike returneres 0 (usann), ellers returneres 1 (sann).
14020000.xhp
par_id3148876
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/geq">Tests for values greater than or equal to a specified value</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/geq">Kontrollerer om verdiene erstørre enn eller like en angitt verdi. </ahelp>
14020000.xhp
par_id3147310
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/g">Tests for values greater than a specified value</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/g">Kontrollerer om verdiene erstørre enn eller like en angitt verdi. </ahelp>
14020000.xhp
par_id3153622
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/leq">Tests for values less than or equal to a specified value.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/leq">Kontrollerer om verdiene er like en angitt verdi.</ahelp>
14020000.xhp
par_id3155411
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/l">Tests for values less than a specified value</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/l">Kontrollerer om verdiene er mindre enn eller like en angitt verdi.</ahelp>
14020000.xhp
par_id3154726
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/max">Calculates the maximum value in an area or a list.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/max">Beregner den største verdien i et område eller ei liste.</ahelp>
14020000.xhp
par_id3154076
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/mean">Calculates the arithmetic mean of the values in an area or a list.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/mean">Beregner det aritmetiske gjennomsnittet av verdiene i et område eller ei liste.</ahelp>
14020000.xhp
par_id3155281
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/min">Calculates the minimum value in an area or a list.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/min">Beregner den minste verdien i et område eller ei liste.</ahelp>
14020000.xhp
par_id3150526
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/neq">Tests for inequality between selected values.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/neq">Kontrollerer om de valgte verdiene er ulike.</ahelp>
14020000.xhp
par_id3148633
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/not">Tests for values matching the Boolean NOT</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/not">Kontrollerer om verdiane passar Bolsk IKKE.</ahelp>
14020000.xhp
par_id3150274
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/or">Tests for values matching the Boolean OR</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/or">Kontrollerer om verdiene passer Bolsk ELLER.</ahelp>
14020000.xhp
par_id3155953
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/phd">Calculates a percentage</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/phd">Regner ut en prosent.</ahelp>
14020000.xhp
par_id3149768
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/pow">Calculates the power of a number.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/pow">Beregner potensen til et tall.</ahelp>
14020000.xhp
par_id3145621
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/round">Rounds a number to the specified decimal places.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/round">Avrunder tal til de angitte desimalplassene.</ahelp>
14020000.xhp
par_id3149530
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/sin">Calculates the sine in radians</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/sin">Beregner sinus i radianer.</ahelp>
14020000.xhp
par_id3153099
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/|">Separates the elements in a list.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/|">Skiller elementene i en liste.</ahelp>
14020000.xhp
par_id3153062
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/sqrt">Calculates the square root.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/sqrt">Beregner kvadratroten.</ahelp>
14020000.xhp
par_id3155335
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/sum">Calculates the sum of the selected cells.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/sum">Regner ut summen av de markerte cellene.</ahelp>
14020000.xhp
par_id3149369
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/tag">Calculates the tangent in radians.</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/tag">Beregner tangenten til radianter. </ahelp>
14020000.xhp
par_id3146980
help.text
<ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/xor">Tests for values matching the Boolean exclusive OR</ahelp> <ahelp hid="modules/swriter/ui/inputwinmenu/xor">Kontrollerer om verdiene passer lBolsk eksklusiv ELLER.</ahelp>