Context English Norwegian Bokmål
04090000.xhp
par_id3147407
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertRows">Inserts one or more rows in the table, below the selection. You can insert more than one row by opening the dialog (choose <emph>Table - Insert - Rows</emph>), or by selecting more than one row before clicking the icon.</ahelp> The second method inserts rows of the same height as the originally selected rows. <ahelp hid=".uno:InsertRows">Setter inn én eller flere rader i tabellen, under skrivemerket. Du kan sette inn mer enn en rad ved å åpne det tilhørende dialogvinduet (velg <emph>Tabell → Sett inn → Rader</emph>) eller ved å merke mer enn en rad før du trykker knappen.</ahelp> Hvis du bruker den sistnevnte metoden, får de nye radene du setter inn, samme høyde som radene du merket før du trykket knappen.
04090000.xhp
par_id3149670
help.text
Insert Row Sett inn rad
04090000.xhp
par_id3151180
help.text
<image id="img_id3151189" src="cmd/sc_insertrows.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3151189">Icon</alt></image> <image id="img_id3151189" src="cmd/sc_insertrows.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3151189">Ikon</alt></image>
04090000.xhp
tit
help.text
Insert Rows Sett inn rader
04100000.xhp
bm_id3152899
help.text
<bookmark_value>tables; inserting columns in</bookmark_value><bookmark_value>columns; inserting in tables</bookmark_value> <bookmark_value>tabeller; sette inn kolonner i</bookmark_value><bookmark_value>kolonner; sette inn i tabeller</bookmark_value>
04100000.xhp
hd_id3152899
help.text
<link href="text/swriter/02/04100000.xhp" name="Insert Column">Insert Column</link> <link href="text/swriter/02/04100000.xhp" name="Insert Column">Sett inn kolonne</link>
04100000.xhp
par_id3145078
help.text
<ahelp hid=".uno:InsertColumns">Inserts one or more columns into the table, after the selection. You can insert several columns at the same time by opening the dialog (choose <emph>Table - Insert - Columns</emph>), or by selecting several columns before clicking the icon.</ahelp> If the latter method is used, the columns inserted will have the same relative width as the selected columns. <ahelp hid=".uno:InsertColumns">Setter inn én eller flere kolonner i tabellen, etter skrivemerket. Du kan sette inn mer enn en kolonne om gangen ved å åpne det tilhørende dialogvinduet (velg <emph>Tabell → Sett inn → Kolonner</emph>) eller ved å merke mer enn en kolonne før du trykker knappen.</ahelp> Hvis du bruker den sistnevnte metoden, får de nye kolonnene du setter inn, samme relative bredde som kolonnene du merket før du trykket knappen.
04100000.xhp
par_id3149669
help.text
Insert Column Sett inn kolonne
04100000.xhp
par_id3149691
help.text
<image id="img_id3155174" src="cmd/sc_insertcolumns.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155174">Icon</alt></image> <image id="img_id3155174" src="cmd/sc_insertcolumns.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155174">Ikon</alt></image>
04100000.xhp
tit
help.text
Insert Column Sett inn kolonne
04220000.xhp
hd_id3151187
help.text
<link href="text/swriter/02/04220000.xhp" name="Table: Fixed">Table: Fixed</link> <link href="text/swriter/02/04220000.xhp" name="Table: Fixed">Tabell: fast</link>
04220000.xhp
par_id3151174
help.text
<ahelp hid=".uno:TableModeFix" visibility="visible">If this mode is active, changes to a line and/or column affect only the neighboring lines or columns in question.</ahelp> <ahelp hid=".uno:TableModeFix" visibility="visible">Hvis denne modusen er på, påvirker endringer i en rad og/eller en kolonne bare radene og kolonnene rundt den.</ahelp>
04220000.xhp
par_id3155066
help.text
Table: Fixed Tabell: fast
04220000.xhp
par_id3155896
help.text
<image src="cmd/sc_tablemodefix.png" id="img_id3155903" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3155903">Icon Table: Fixed</alt></image> <image src="cmd/sc_tablemodefix.png" id="img_id3155903" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3155903">Ikon Tabell: Fikset</alt></image>
04220000.xhp
tit
help.text
Table: Fixed Tabell: fast
04230000.xhp
hd_id3147169
help.text
<link href="text/swriter/02/04230000.xhp" name="Table: Fixed, Proportional">Table: Fixed, Proportional</link> <link href="text/swriter/02/04230000.xhp" name="Table: Fixed, Proportional">Tabell: fast, proporsjonal</link>
04230000.xhp
par_id3145087
help.text
<image src="cmd/sc_tablemodefixprop.png" id="img_id3156378" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3156378">Icon Table: Fixed, Proportional</alt></image> <image src="cmd/sc_tablemodefixprop.png" id="img_id3156378" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3156378">kon Tabell: Fikset, Proporsjonal</alt></image>
04230000.xhp
par_id3145246
help.text
<ahelp hid=".uno:TableModeFixProp" visibility="visible">If this mode is active, changes to the line and/or column affect the entire table.</ahelp> <ahelp hid=".uno:TableModeFixProp" visibility="visible">Hvis denne modusen er på, påvirker endringer i raden og/eller kolonnen hele tabellen.</ahelp>
04230000.xhp
par_id3149497
help.text
Table: Fixed, Proportional Tabell: Fast, proporsjonal
04230000.xhp
tit
help.text
Table: Fixed, Proportional Tabell: fast, proporsjonal