Context English Norwegian Bokmål
14020000.xhp
par_id3149457
help.text
XOR XOR
14020000.xhp
par_id3152982
help.text
WORD WORD
10010000.xhp
tit
help.text
Zoom In Vis større
10010000.xhp
par_id3155892
help.text
Zoom In Vis større
10020000.xhp
tit
help.text
Zoom Out Vis mindre
10020000.xhp
par_id3156410
help.text
Zoom Out Vis mindre
14010000.xhp
par_id3149052
help.text
Displays the position of the cell cursor in a table. Viser hvor celleskrivemerket er plassert i tabellen.
18130000.xhp
par_id3151255
help.text
The AutoCorrect tool automatically removes empty paragraphs, tabs, and spaces that are inserted by the direct cursor. If you want to use the direct cursor, then disable the AutoCorrect tool. Verktøyet Autoretting fjerner automatisk tomme avsnitt, tabulatorer og mellomrom som settes inn ved det direkte skrivemerket. Hvis du vil bruke direkte skrivemerke, må du slå av autoretting.
04250000.xhp
par_id3148771
help.text
Click <emph>Apply</emph> to accept the sum formula as it appears in the entry line. Velg <emph>Bruk</emph> for å godkjenne summeringsformelen som vises i inndatalinjen.
14020000.xhp
hd_id3150888
help.text
Variables for document properties Variabler for dokumentegenskaper
14020000.xhp
par_id3150362
help.text
False Usann
19030000.xhp
par_id3145241
help.text
Click the arrow next to the icon to open a toolbar with various functions for inserting graphics, tables, documents, and special characters. Trykk pilen ved siden av knappen for å åpne en verktøylinje med forskjellige funksjoner du kan bruke til å sette inn bilder, tabeller, dokumenter og spesialtegn.
19040000.xhp
par_id3151173
help.text
Click to open the <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Fields">Fields</link> dialog. Click the arrow next to the icon and select the required field from the submenu. Trykk for å åpne dialogvinduet <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Fields">Felter</link>. Trykk på pilen ved siden av ikonet, og velg feltet du vil sette inn, på undermenyen.
14020000.xhp
par_id3145355
help.text
TRUE TRUE
14020000.xhp
hd_id3153200
help.text
Trigonometric Functions Trigonometiske funksjoner
10050000.xhp
par_id3151168
help.text
Two Pages Preview To siders forhåndsvisning
10050000.xhp
tit
help.text
Two Pages Preview To siders forhåndsvinsning
18030600.xhp
tit
help.text
Title Tittel
19050000.xhp
tit
help.text
Text Animation Tekstanimasjon
19050000.xhp
par_id3149290
help.text
Text Animation Tekstanimasjon