Context English Norwegian Bokmål
19030000.xhp
hd_id3147167
help.text
<link href="text/swriter/02/19030000.xhp" name="Insert">Insert</link> <link href="text/swriter/02/19030000.xhp" name="Insert">Sett inn</link>
19030000.xhp
par_id3145241
help.text
Click the arrow next to the icon to open a toolbar with various functions for inserting graphics, tables, documents, and special characters. Trykk pilen ved siden av knappen for å åpne en verktøylinje med forskjellige funksjoner du kan bruke til å sette inn bilder, tabeller, dokumenter og spesialtegn.
19030000.xhp
par_id3151171
help.text
<image id="img_id3151178" src="cmd/sc_grid.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3151178">Icon</alt></image> <image id="img_id3151178" src="cmd/sc_grid.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3151178">Ikon</alt></image>
19030000.xhp
par_id3149801
help.text
Insert Sett inn
19030000.xhp
par_id3155898
help.text
You can select the following functions: Du kan velge mellom følgende funksjoner:
19030000.xhp
hd_id3149689
help.text
<link href="text/swriter/01/04130000.xhp" name="Insert single-column frame manually">Insert single-column frame manually</link> <link href="text/swriter/01/04130000.xhp" name="Insert single-column frame manually">Sett inn enspaltes ramme manuelt</link>
19030000.xhp
hd_id3143278
help.text
<link href="text/shared/01/04140000.xhp" name="From File">From File</link> <link href="text/shared/01/04140000.xhp" name="From File">Fra fil</link>
19030000.xhp
hd_id3149104
help.text
<link href="text/swriter/01/04150000.xhp" name="Insert Table">Insert Table</link> <link href="text/swriter/01/04150000.xhp" name="Insert Table">Sett inn tabell</link>
19030000.xhp
hd_id3151259
help.text
<link href="text/swriter/01/04190000.xhp" name="Insert Document">Insert Document</link> <link href="text/swriter/01/04190000.xhp" name="Insert Document">Sett inn dokument</link>
19030000.xhp
hd_id3153643
help.text
<link href="text/shared/01/04100000.xhp" name="Insert Special Character">Insert Special Character</link> <link href="text/shared/01/04100000.xhp" name="Insert Special Character">Sett inn spesialtegn</link>
19030000.xhp
hd_id3152766
help.text
<link href="text/swriter/01/04020000.xhp" name="Insert Section">Insert Section</link> <link href="text/swriter/01/04020000.xhp" name="Insert Section">Sett inn seksjon</link>
19030000.xhp
hd_id3145774
help.text
<link href="text/swriter/01/04040000.xhp" name="Insert Bookmark">Insert Bookmark</link> <link href="text/swriter/01/04040000.xhp" name="Insert Bookmark">Sett inn bokmerke</link>
19040000.xhp
tit
help.text
Insert Fields Sett inn felter
19040000.xhp
hd_id3149286
help.text
<link href="text/swriter/02/19040000.xhp" name="Insert Fields">Insert Fields</link> <link href="text/swriter/02/19040000.xhp" name="Insert Fields">Sett inn felter</link>
19040000.xhp
par_id3151173
help.text
Click to open the <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Fields">Fields</link> dialog. Click the arrow next to the icon and select the required field from the submenu. Trykk for å åpne dialogvinduet <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Fields">Felter</link>. Trykk på pilen ved siden av ikonet, og velg feltet du vil sette inn, på undermenyen.
19040000.xhp
par_id3154104
help.text
You can select the following functions: Du kan velge mellom følgende funksjoner:
19040000.xhp
hd_id3145248
help.text
<link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Other">Other</link> <link href="text/swriter/01/04090000.xhp" name="Other">Andre</link>
19050000.xhp
tit
help.text
Text Animation Tekstanimasjon
19050000.xhp
hd_id3155626
help.text
<link href="text/swriter/02/19050000.xhp" name="Text Animation">Text Animation</link> <link href="text/swriter/02/19050000.xhp" name="Text Animation">Tekstanimasjon</link>
19050000.xhp
par_id3149286
help.text
<image src="cmd/sc_text_marquee.png" id="img_id3149292" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3149292">Icon Text Animation</alt></image> <image src="cmd/sc_text_marquee.png" id="img_id3149292" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3149292">Ikon Tekst Animasjon</alt></image>