Context English Slovak
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Writer Help Vitajte v Pomocníkovi $[officename] Writer
main0000.xhp
hd_id3147233
help.text
%PRODUCTNAME Writer Help Pomocník pre %PRODUCTNAME Writer
main0000.xhp
hd_id3147258
help.text
Working With %PRODUCTNAME Writer Pracujeme s %PRODUCTNAME Writer
main0000.xhp
hd_id3149131
help.text
Menus, Toolbars, and Keys Menu, panely nástrojov a klávesové skratky
main0100.xhp
tit
help.text
Menus Menu
main0100.xhp
hd_id3147274
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/swriter/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/swriter/main0100.xhp" name="Menu">Menu</link></variable>
main0100.xhp
par_id3149569
help.text
The following section lists the help topics available for menus and dialogs. Nasledujúca časť zobrazuje témy nápovedy dostupné pre menu a dialógové okná.
main0101.xhp
tit
help.text
File Súbor
main0101.xhp
hd_id3147331
help.text
<link href="text/swriter/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/swriter/main0101.xhp" name="Súbor">Súbor</link>
main0101.xhp
par_id3147352
help.text
<ahelp hid=".">These commands apply to the current document, open a new document, or close the application.</ahelp> <ahelp hid=".">Tieto príkazy umožňujú prácu s aktuálnym dokumentom, otvorenie nového dokumentu alebo ukončenie aplikácie.</ahelp>
main0102.xhp
tit
help.text
Edit Upraviť
main0102.xhp
hd_id3149610
help.text
<link href="text/swriter/main0102.xhp" name="Edit">Edit</link> <link href="text/swriter/main0102.xhp" name="Upraviť">Upraviť</link>
main0102.xhp
par_id3149626
help.text
<ahelp hid=".">This menu contains commands for editing the contents of the current document.</ahelp> <ahelp hid=".">Toto Menu obsahuje príkazy na úpravu obsahu aktuálneho dokumentu.</ahelp>
main0102.xhp
hd_id3147619
help.text
<link href="text/shared/02/07070000.xhp" name="Select Text">Select Text</link> <link href="text/shared/02/07070000.xhp" name="Vybrať text">Vybrať text</link>
main0102.xhp
hd_id102920150120456626
help.text
<link href="text/swriter/02/18130000.xhp" name="Direct Cursor Mode">Direct Cursor Mode</link> <link href="text/swriter/02/18130000.xhp" name="Režim priameho kurzoru">Režim priameho kurzoru</link>
main0102.xhp
hd_id102920150120455108
help.text
Go to Page Prejsť na stránku
main0102.xhp
hd_id3147302
help.text
<link href="text/swriter/01/02150000.xhp" name="Footnotes">Footnote or Endnote</link> <link href="text/swriter/01/02150000.xhp" name="Poznámka pod čiarou">Poznámka pod čiarou alebo koncová poznámka</link>
main0102.xhp
hd_id3147327
help.text
<link href="text/swriter/01/02160000.xhp" name="Index Entry">Index Entry</link> <link href="text/swriter/01/02160000.xhp" name="Položka indexu">Položka indexu</link>
main0102.xhp
hd_id3147352
help.text
<link href="text/swriter/01/02130000.xhp" name="Bibliography Entry">Bibliography Entry</link> <link href="text/swriter/01/02130000.xhp" name="Zoznam použitej literatúry">Zoznam použitej literatúry</link>
main0102.xhp
hd_id0914201501170124
help.text
<link href="text/swriter/01/02140000.xhp" name="Fields">Fields</link> <link href="text/swriter/01/02140000.xhp" name="Polia">Polia</link>