Context English Ukrainian
01020000.xhp
tit
help.text
Formula Shortcut Keys Клавіші-скорочення у формулах
01020000.xhp
bm_id3154702
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in formulas</bookmark_value> <bookmark_value>клавіатурні скорочення; у формулах</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3154702
help.text
<variable id="math_keys"><link href="text/smath/04/01020000.xhp" name="Formula Shortcut Keys">Formula Shortcut Keys</link></variable> <variable id="math_keys"><link href="text/smath/04/01020000.xhp" name="Клавіатурні скорочення у формулах">Клавіатурні скорочення у формулах</link></variable>
01020000.xhp
par_id3150345
help.text
A list of the shortcut keys specific to creating formulas is contained in this section. У цьому розділі ви знайдете список клавіатурних скорочень для створення формул.
01020000.xhp
par_id3150203
help.text
The general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys in $[officename]">shortcut keys in $[officename]</link> also apply. Можна також застосовувати і загальні <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="клавіатурні скорочення $[officename]">клавіатурні скорочення $[officename]</link>.
01020000.xhp
hd_id3148870
help.text
Shortcut Keys for Formula Functions Клавіатурні скорочення для функцій формул
01020000.xhp
par_id3153246
help.text
The following shortcut keys correspond to commands in the <emph>Edit</emph> and <emph>View </emph>menus. Далі наведено клавіатурні скорочення, що відповідають командам із меню <emph>Зміни</emph> і <emph>Перегляд</emph>.
01020000.xhp
hd_id3146324
help.text
F3 F3
01020000.xhp
par_id3150537
help.text
Next Error Наступна помилка
01020000.xhp
hd_id3155620
help.text
Shift+F3 Shift+F3
01020000.xhp
par_id3149355
help.text
Previous Error Попередня помилка
01020000.xhp
hd_id3153808
help.text
F4 F4
01020000.xhp
par_id3149871
help.text
Next Marker (Placeholder) Наступний маркер (заповнювач)
01020000.xhp
hd_id3150396
help.text
Shift+F4 Shift+F4
01020000.xhp
par_id3151390
help.text
Previous Marker (Placeholder) Попередній маркер (заповнювач)
01020000.xhp
hd_id3154554
help.text
F9 F9
01020000.xhp
par_id3153003
help.text
Update Оновити
01020000.xhp
hd_id3153732
help.text
Navigation in the Elements pane Навігація в панелі Елементи
01020000.xhp
hd_id3155927
help.text
Left or right arrow Клавіші зі стрілками праворуч і ліворуч
01020000.xhp
par_id3145249
help.text
Move left or right to the next category or function. Рух ліворуч або праворуч до наступної категорії або функції.