Context English Danish
03010000.xhp
tit
help.text
Formula Cursor Formelmarkør
03010000.xhp
bm_id3149500
help.text
<bookmark_value>formula cursor in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>cursor; in $[officename] Math</bookmark_value> <bookmark_value>formel markør i $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>markør; i $[officename] Math</bookmark_value>
03010000.xhp
hd_id3149500
help.text
Formula Cursor Formelmarkør
03010000.xhp
par_id3153916
help.text
<variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Use this icon on the Tools bar to turn the Formula Cursor on or off.</ahelp> The part of the formula where the cursor is positioned in the <emph>Commands</emph> window is marked with a thin border when the formula cursor is active.</variable> <variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Brug ikonet i værktøjslinjen Værktøj for at slå Formelmarkøren til og fra.</ahelp> Den del af formlen hvor markøren er placeret i vinduet <emph>Kommandoer</emph> er markeret med en tynd kant når formelmarkøren er aktiv.</variable>
03010000.xhp
par_id3150048
help.text
You can also click a position in the document to move the cursor to its corresponding position in the <emph>Commands</emph> window. Du kan også klikke et sted i dokumentet for at flytte markøren til den tilsvarende position i vinduet <emph>Kommandoer</emph>.
03010000.xhp
par_id3146966
help.text
Double-clicking a character or symbol in the document moves the focus of the cursor to the <emph>Commands</emph> window and highlights its respective position. Dobbeltklik på et tegn eller symbol i dokumentet flytter fokus for markøren til vinduet <emph>Kommandoer</emph> og fremhæver positionen.