Context English Norwegian Bokmål
presenter.xhp
par_id0921200901104261
help.text
Alt+Page Down Alt + Page Down
presenter.xhp
par_id092120090110423
help.text
Alt+Page Up Alt + Page Up
01020000.xhp
par_id3146141
help.text
Exit current mode. Avslutt aktuelt modus.
presenter.xhp
par_id0921200901104336
help.text
End slide show Avslutt lysbildeframvisningen
01020000.xhp
par_id3152934
help.text
End presentation. Avslutt presentasjon.
presenter.xhp
par_id092120090110459
help.text
'A', 'Z' «A», «Z»
presenter.xhp
par_id092120090110431
help.text
'B', '.' «B», «.»
01020000.xhp
par_id3148650
help.text
Constrains the movement of the selected object horizontally or vertically. Begrenser bevegelsen av det valgte objektet horisontalt eller vertikalt.
01020000.xhp
hd_id3149933
help.text
B or . B eller .
01020000.xhp
bm_id3150342
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in presentations</bookmark_value><bookmark_value>presentations; shortcut keys</bookmark_value> <bookmark_value>hurtigtaster; i presentasjoner</bookmark_value><bookmark_value>presentasjoner; hurtigtaster</bookmark_value>
presenter.xhp
bm_id0921200912285678
help.text
<bookmark_value>Presenter Console shortcuts</bookmark_value> <bookmark_value>Vis tastaursnarveier i presentasjonskonsollen</bookmark_value>
01020000.xhp
par_id3157548
help.text
Change to Normal Mode with the active slide. Bytt til normalmodus for det aktive lysbildet.
presenter.xhp
par_id0921200901104544
help.text
Ctrl-'1' Ctrl + «1»
presenter.xhp
par_id0921200901104680
help.text
Ctrl-'2' Ctrl + «2»
presenter.xhp
par_id0921200901104632
help.text
Ctrl-'3' Ctrl-'3'
01020000.xhp
par_id3154834
help.text
Split selected object. This combination only works on an object that was created by combining two or more objects. Del opp valgt objekt. Denne kombinasjonen virker bare på et objekt, som ble opprettet ved å kombinere to eller flere objekter.
01020000.xhp
hd_id3148406
help.text
Divide(÷) Key (number pad) Divisjonstast (÷) på numerisk tastatur
01020000.xhp
par_idN1078E
help.text
Navigator Dokumentstruktur
01020000.xhp
par_id3154658
help.text
You can also use the <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="general shortcut keys">general shortcut keys</link> in $[officename]. Du kan også bruke de <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="general shortcut keys">generelle hurtigtastene</link> i $[officename].
01020000.xhp
par_id3148604
help.text
<emph>Effect</emph> <emph>Effekt</emph>