Context English Norwegian Bokmål
presenter.xhp
par_id092120090110431
help.text
'B', '.' «B», «.»
presenter.xhp
par_id0921200901104311
help.text
White/Unwhite the screen Skru av eller på hvit skjerm
presenter.xhp
par_id0921200901104359
help.text
'W', ',' «W», «,»
presenter.xhp
par_id0921200901104336
help.text
End slide show Avslutt lysbildeframvisningen
presenter.xhp
par_id0921200901104419
help.text
Esc, '-' Esc, '-'
presenter.xhp
par_id0921200901104460
help.text
Go to slide number Gå til lysbildenummer
presenter.xhp
par_id092120090110440
help.text
Number followed by Enter Et tall etterfulgt av «Enter»
presenter.xhp
par_id0921200901104427
help.text
Grow/Shrink size of notes font Øk eller minsk størrelsen på skriften for anmerkninger
presenter.xhp
par_id0921200901104442
help.text
'G', 'S' «G», «S»
presenter.xhp
par_id0921200901104473
help.text
Scroll notes up/down Rull opp eller ned i merknadene
presenter.xhp
par_id092120090110459
help.text
'A', 'Z' «A», «Z»
presenter.xhp
par_id092120090110456
help.text
Move caret in notes view backward/forward Flytt innsettingstegnet i merknadsvisning forover/bakover
presenter.xhp
par_id092120090110457
help.text
'H', 'L' «H», «L»
presenter.xhp
par_id0921200901104566
help.text
Show the Presenter Console Vis presentasjonskonsollen
presenter.xhp
par_id0921200901104544
help.text
Ctrl-'1' Ctrl + «1»
presenter.xhp
par_id0921200901104535
help.text
Show the Presentation Notes Vis presentasjonsnotatene
presenter.xhp
par_id0921200901104680
help.text
Ctrl-'2' Ctrl + «2»
presenter.xhp
par_id0921200901104634
help.text
Show the Slides Overview Vis lysbildeoversikten
presenter.xhp
par_id0921200901104632
help.text
Ctrl-'3' Ctrl-'3'