Context English Norwegian Bokmål
01170000.xhp
bm_id3153728
help.text
<bookmark_value>Presentation HTML export</bookmark_value> <bookmark_value>Drawing HTML export</bookmark_value><bookmark_value>exporting;to HTML format</bookmark_value> <bookmark_value>Presentasjon HTML eksport</bookmark_value> <bookmark_value>Drawing HTML eksport</bookmark_value><bookmark_value>eksporterer;til HTML format</bookmark_value>
01170000.xhp
hd_id3153728
help.text
<link href="text/simpress/01/01170000.xhp" name="Export">Export</link> <link href="text/simpress/01/01170000.xhp" name="Export">Eksport</link>
01170000.xhp
par_id3148604
help.text
<link href="text/shared/01/01070001.xhp" name="Export dialog">Export dialog</link> <link href="text/shared/01/01070001.xhp" name="Eksportdialog">Eksporter</link>
01170000.xhp
par_id3150715
help.text
<variable id="dokuveroe"><ahelp hid=".">Exports your presentation or drawing and sets the export options.</ahelp></variable> <variable id="dokuveroe"><ahelp hid=".">Eksporter presentasjonen eller tegningen og velg alternativer for eksport.</ahelp></variable>
01170000.xhp
par_id3153817
help.text
If you choose "HTML Document" as your file format, the <emph>HTML Export </emph><link href="text/shared/autopi/01110000.xhp" name="AutoPilot">Wizard</link> appears. This wizard guides you through the export process and includes the option to save the pictures in your presentation in GIF or JPG format. Hvis du velger «HTML-dokument» som ditt filformat, vises <emph>HTML-eksport</emph><link href="text/shared/autopi/01110000.xhp" name="Autopilot">veiviseren</link>. Denne guiden fører deg gjennom eksporten og tar med muligheten for å lagre bilderne i din presentasjon i GIF- eller JPG-formater.
01170000.xhp
par_id3154254
help.text
The following file formats present you with additional export options after you click <emph>Save</emph>: De følgende filformatene tilbyr deg flere eksportinnstillinger, etter du har klikket <emph>Lagre</emph>:
01170000.xhp
par_id3155961
help.text
<link href="text/shared/autopi/01110000.xhp" name="HTML Document">HTML Document</link>, <link href="text/shared/00/00000200.xhp" name="Image Options">JPEG, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM</link>. <link href="text/shared/autopi/01110000.xhp" name="HTML Document">HTML Dokument</link>, <link href="text/shared/00/00000200.xhp" name="Image Options">JPEG, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM</link>.
01170000.xhp
par_id3159208
help.text
<link href="text/shared/00/00000020.xhp" name="Information on Import and Export Filters">Information on Import and Export Filters</link> <link href="text/shared/00/00000020.xhp" name="Informasjon om filtre til import og eksport">Informasjon om filtre til import og eksport</link>
01170000.xhp
tit
help.text
Export Eksporter
01180001.xhp
bm_id3154011
help.text
<bookmark_value>slides; formatting</bookmark_value> <bookmark_value>formatting;slides</bookmark_value> <bookmark_value>lysbilder; formatere</bookmark_value><bookmark_value>formatere;lysbilder</bookmark_value>
01180001.xhp
hd_id3145591
help.text
Left Venstre
01180001.xhp
hd_id3150018
help.text
Format Format
01180001.xhp
hd_id3150335
help.text
Bottom Bunn
01180001.xhp
hd_id3150746
help.text
Margins Marger
01180001.xhp
hd_id3153075
help.text
Paper tray Skriverskuff
01180001.xhp
hd_id3153084
help.text
Right Høyre
01180001.xhp
hd_id3153565
help.text
Top Topp
01180001.xhp
hd_id3153816
help.text
Height Høyde
01180001.xhp
hd_id3154011
help.text
<link href="text/simpress/01/01180001.xhp" name="Page">Page</link> <link href="text/simpress/01/01180001.xhp" name="Page">Side</link>
01180001.xhp
hd_id3154659
help.text
Width Bredde