Context English Norwegian Bokmål
slide_properties.xhp
tit
help.text
Slide Lysbilde
slide_properties.xhp
hd_id3149379
help.text
Slide Lysbilde
slide_properties.xhp
par_id3150717
help.text
<variable id="seiteeintext"><ahelp hid=".uno:SlideSetup" visibility="visible">Sets slide orientation, slide margins, background and other layout options.</ahelp></variable> <variable id="seiteeintext"><ahelp hid=".uno:SlideSetup" visibility="visible">Angi sideretning, marger, bakgrunn og andre valg med tanke på utseende.</ahelp></variable>
slide_properties.xhp
par_id3145587
help.text
To change the background of all of the slides in the active file, select a background, click <emph>OK</emph> and click <emph>Yes</emph> in the <emph>Page Setup</emph> dialog. Hvis du vil endre bakgrunnen for alle sidene i den valgte filen, kan du velge en bakgrunn, trykke på <emph>OK</emph> og <emph>Ja</emph> i dialogvinduet <emph>Sideinnstillinger</emph>.
slidesorter.xhp
tit
help.text
Page/Slide Pane Side-/Lysbildepanel
slidesorter.xhp
par_idN10544
help.text
<link href="text/simpress/01/slidesorter.xhp"><switchinline select="appl"><caseinline select="DRAW">Page </caseinline><defaultinline>Slide </defaultinline></switchinline>Pane</link> <link href="text/simpress/01/slidesorter.xhp"><switchinline select="appl"><caseinline select="DRAW">Side </caseinline><defaultinline>Lysbilde </defaultinline></switchinline>Panel</link>
slidesorter.xhp
par_idN10554
help.text
<ahelp hid=".">Switches the <switchinline select="appl"><caseinline select="DRAW">Page </caseinline><defaultinline>Slide </defaultinline></switchinline>Pane on and off.</ahelp> <ahelp hid=".">Skru <switchinline select="appl"><caseinline select="DRAW">Side</caseinline><defaultinline>Lysbilde</defaultinline></switchinline>feltet på eller av.</ahelp>
slidesorter.xhp
par_idN10557
help.text
You can use the <switchinline select="appl"><caseinline select="DRAW">Page </caseinline><defaultinline>Slide </defaultinline></switchinline> Pane to add, to rename, to delete, and to arrange slides or pages in Impress and Draw. Du kan bruke <switchinline select="appl"><caseinline select="DRAW">Sidepanelet</caseinline><defaultinline>Lysbildepanelet </defaultinline></switchinline> for å legge til, endre navn på, slette og sortere lysbilder eller sider i Impress og Draw.