Context English Norwegian Bokmål
new_slide.xhp
bm_id3159155
help.text
<bookmark_value>inserting; slides</bookmark_value><bookmark_value>slides; inserting</bookmark_value> <bookmark_value>sette inn; lysbilder</bookmark_value><bookmark_value>lysbilder; sette inn</bookmark_value>
new_slide.xhp
hd_id3159155
help.text
<link href="text/simpress/01/new_slide.xhp" name="New Slide">New Slide</link> <link href="text/simpress/01/new_slide.xhp" name="New Slide">Nytt lysbilde</link>
new_slide.xhp
par_id3146119
help.text
<variable id="seitetext"><ahelp hid=".uno:InsertPage">Inserts a slide after the currently selected slide.</ahelp></variable> <variable id="seitetext"><ahelp hid=".uno:InsertPage">Setter inn et lysbilde etter det valgte lysbildet)</ahelp></variable>
remoteconnections.xhp
tit
help.text
Impress Remote Connections Tilkoblinger for Impress Remote
remoteconnections.xhp
bm_id181535058686707
help.text
<bookmark_value>Impress Remote;remote connection dialog</bookmark_value><bookmark_value>presentation;remote control connections</bookmark_value> <bookmark_value>Impress Remote;dialogvindu for ekstern tilkobling</bookmark_value><bookmark_value>presentasjon;tilkobling av fjernkontroll</bookmark_value>
remoteconnections.xhp
hd_id671535054437336
help.text
<link href="text/simpress/01/remoteconnections.xhp" name="remotedialog">Remote Connections</link> <link href="text/simpress/01/remoteconnections.xhp" name="remotedialog">Eksterne koblinger</link>
remoteconnections.xhp
par_id371535054437338
help.text
<variable id="remotedialog1"><ahelp hid=".">List all <link href="text/simpress/guide/impress_remote.xhp" name="impressremote"><emph>Impress Remote</emph></link> available connections.</ahelp></variable> <variable id="remotedialog1"><ahelp hid=".">List alle tilgjengelige <link href="text/simpress/guide/impress_remote.xhp" name="impressremote"><emph>Impress Remote</emph></link> koblinger.</ahelp></variable>
remoteconnections.xhp
par_id591535055142846
help.text
Initially, mark the <emph>Enable remote control</emph> checkbox in <switchinline select="sys"> <caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME – Preferences</emph></caseinline> <defaultinline><emph>Tools – Options</emph></defaultinline> </switchinline><emph> – %PRODUCTNAME Impress – General</emph>. Begynn med å markere <emph>Slå på fjernkontroll</emph> i <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME → Innstillinger</emph></caseinline><defaultinline><emph>Verktøy → Innstillinger</emph></defaultinline></switchinline><emph> → %PRODUCTNAME Impress → Generelt</emph>.
remoteconnections.xhp
par_id21535055203545
help.text
Select menu <item type="menuitem">Slide Show - Impress Remote</item>. Velg menyen <item type="menuitem">Lysbildevisning → Fjernstyring av Impress</item>.
remoteconnections.xhp
hd_id391535056397562
help.text
Remote connection setup Oppsetting av fjernstyring
remoteconnections.xhp
par_id61535056384621
help.text
To activate the remote connection: Slik slår du på fjernstyring
remoteconnections.xhp
par_id291535056498637
help.text
Open the <emph>Impress Remote</emph> application in the mobile device. Åpne programmet <emph>Impress Remote</emph> på mobilutstyret.
remoteconnections.xhp
par_id331535056422980
help.text
Open the <emph>Remote Connection</emph> dialog, Åpne dialogvinduet<emph>Remote Connection</emph>.
remoteconnections.xhp
par_id581535056432208
help.text
Select the device in the list, Velg en enhet fra listen.
remoteconnections.xhp
par_id271535056452591
help.text
Enter the PIN number displayed by the device and press <emph>Connect</emph> to authorize a connection. Skriv inn PIN-tallene som vises på enheten og trykk <emph>Koble til</emph> for å godkjenne tilkoblingen.
remoteconnections.xhp
par_id111535056600848
help.text
The device and the computer are now connected, the current presentation enters in Presentation Mode immediately, controlled by the mobile device. Elementet og datamaskinen er nå koblet sammen. Den aktive presentasjonen settes til presentasjonsmodus og kan styres med den mobile enheten.
remoteconnections.xhp
hd_id331535057240065
help.text
To disconnect from a mobile device For å koble fra en mobilenhet
remoteconnections.xhp
par_id581535056968655
help.text
Open the <emph>Remote Connection</emph> dialog, Åpne dialogvinduet<emph>Remote Connection</emph>.
remoteconnections.xhp
par_id231535057021070
help.text
Select the device in the list, Velg en enhet fra listen.
remoteconnections.xhp
par_id541535057041285
help.text
Click <emph>Remove Client Authorization</emph>. Klikk <emph> Fjern klientautorisering </emph>.