Context English Danish
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Impress Help Velkommen til $[officename] Impress Hjælp
main0000.xhp
hd_id3150746
help.text
Welcome to the $[officename] Impress Help Velkommen til $[officename] Impress Hjælp
main0000.xhp
hd_id3153000
help.text
How to Work With $[officename] Impress Hvordan man arbejder med $[officename] Impress
main0000.xhp
hd_id3149880
help.text
$[officename] Impress Menus, Toolbars, and Keys Menuer, værktøjslinjer og taster i $[officename] Impress
main0100.xhp
tit
help.text
Menus Menuer
main0100.xhp
hd_id3149664
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/simpress/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link> </variable> <variable id="main0100"><link href="text/simpress/main0100.xhp" name="Menuer">Menuer</link></variable>
main0100.xhp
par_id3150012
help.text
The following section lists the help topics available for menus and dialogs. Den følgende sektion viser hjælpeemner tilgængelig for menuer og dialoger.
main0101.xhp
tit
help.text
File Filer
main0101.xhp
hd_id3153190
help.text
<link href="text/simpress/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/simpress/main0101.xhp" name="Filer">Filer</link>
main0101.xhp
par_id3154321
help.text
<ahelp hid=".">These commands apply to the current document, open a new document, or close the application.</ahelp> <ahelp hid=".">Disse kommandoer anvendes på det aktuelle dokument, åbner et nyt dokument, eller lukker programmet.</ahelp>
main0103.xhp
tit
help.text
View Vis
main0103.xhp
hd_id3150297
help.text
<link href="text/simpress/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/simpress/main0103.xhp" name="Vis">Vis</link>
main0103.xhp
par_id3149378
help.text
<ahelp hid=".">This menu contains commands for controlling the on-screen display of the document.</ahelp> <ahelp hid=".">Denne menu indeholder kommandoer til at styre skærmvisningen af dokumentet.</ahelp>
main0103.xhp
hd_id110120150549176280
help.text
<link href="text/simpress/01/03120000.xhp">Handout</link> <link href="text/simpress/01/03120000.xhp">Uddelingskopi</link>
main0103.xhp
hd_id102720151244263489
help.text
Object Moving Helplines Hjælpelinjer mens du flytter
main0103.xhp
hd_id102720151246522815
help.text
Comments Kommentarer
main0103.xhp
par_id102720150112252443
help.text
Show or hide a presentation's annotations. Viser eller skjuler præsentationskommentarer.
main0103.xhp
hd_id102720151246523444
help.text
Master Background Masterbaggrund
main0103.xhp
par_id102720150112257941
help.text
Toggle the visibility of a master slide's background to be used as the background of the current slide. Skifter synligheden af et masterdias' baggrund, så det bruges som baggrund for det aktuelle dias.
main0103.xhp
hd_id102720151246521837
help.text
Master Objects Masterobjekter