Context English Danish
insert_chart.xhp
tit
help.text
Chart Diagram
insert_chart.xhp
hd_id030420160945436725
help.text
<link href="text/shared/menu/insert_chart.xhp">Chart</link> <link href="text/shared/menu/insert_chart.xhp">Diagram</link>
insert_chart.xhp
par_id030420160947559665
help.text
<ahelp hid=".">Inserts a chart based on data from a cell or table range or with default data.</ahelp> <ahelp hid=".">Indsætter et diagram baseret på data fra en celle eller et tabelområde eller med standard data</ahelp>.
insert_form_control.xhp
tit
help.text
Form Control Menu Menuen Formularkontrol
insert_form_control.xhp
hd_id030720160611303537
help.text
<link href="text/shared/menu/insert_form_control.xhp">Form Control</link> <link href="text/shared/menu/insert_form_control.xhp">Formularkontrol</link>
insert_form_control.xhp
par_id03072016061205929
help.text
<ahelp hid=".">This submenu contains form controls like a textbox, checkbox, option button, and listbox that can be inserted into the document.</ahelp> <ahelp hid=".">Denne undermenu indeholder formularkontrolelementer såsom en tekstboks, afkrydsningsfelt, indstillingsknap og en listeboks, som kan indsættes i dokumentet.</ahelp>
insert_shape.xhp
tit
help.text
Shape Figur
insert_shape.xhp
hd_id030420161043484643
help.text
<link href="text/shared/menu/insert_shape.xhp">Shape</link> <link href="text/shared/menu/insert_shape.xhp">Figur</link>
insert_shape.xhp
par_id030420161051456436
help.text
<ahelp hid=".">This submenu contains common shapes like a line, circle, triangle, and square, or a symbol shape like a smiley face, heart, and flower that can be inserted into the document.</ahelp> <ahelp hid=".">Denne undermenu indeholder almindelige figurer såsom en linje, cirkel, trekant og kvadrat eller en symbolfigur som et smilende ansigt, hjerte og blomst, som kan indsættes i dokumentet-</ahelp>
insert_shape.xhp
par_id030720160629548185
help.text
Line Streg
insert_shape.xhp
par_id030720160640091844
help.text
<ahelp hid=".">This submenu contains straight, freeform, curved and polygon line shapes.</ahelp> <ahelp hid=".">Denne undermenu indeholder rette, friforms-, kurvede og mangekantede stregfigurer</ahelp>
insert_shape.xhp
hd_id030720160823321429
help.text
<link href="text/shared/02/01140000.xhp#line_title">Line</link> <link href="text/shared/02/01140000.xhp#line_title">Streg</link>
insert_shape.xhp
par_id030720160629546864
help.text
Basic Basal
insert_shape.xhp
par_id030720160644597415
help.text
This submenu contains basic shapes like rectangles, circles, triangles, pentagon, hexagon, octagon, cylinder, and cube. Denne undermenu indeholder simple figurer såsom rektangler, cirkler, trekantet, femkant, ottekant, cylinder og terning.
insert_shape.xhp
par_id030720160629547675
help.text
Symbol Symbol
insert_shape.xhp
par_id030720160644595417
help.text
This submenu contains symbols shapes like smiley face, heart, sun, moon, flower, puzzle, beveled shapes, and brackets. Denne undermenu indeholder figurer såsom et smilende ansigt, hjerte, sol, måne, blomst, et puslespil, skrå former og parenteser.
save_image.xhp
tit
help.text
Save Image Gem billede
save_image.xhp
bm_id561566144886972
help.text
<bookmark_value>page;save background image</bookmark_value> <bookmark_value>slide;save background image</bookmark_value> <bookmark_value>page background image;save</bookmark_value> <bookmark_value>slide background image;save</bookmark_value> <bookmark_value>sisw; baggrundsbillede</bookmark_value> <bookmark_value>dias;baggrundsbillede</bookmark_value> <bookmark_value>sidebaggrundsbillede;gem</bookmark_value><bookmark_value>diasbaggrundsbillede;gem</bookmark_value>
save_image.xhp
hd_id881566143431255
help.text
<link href="text/shared/menu/save_image.xhp" name="savebackgroundimage">Save Background Image</link> <link href="text/shared/menu/save_image.xhp" name="savebackgroundimage">Gem baggrundsbillede</link>
save_image.xhp
par_id121566143431256
help.text
<variable id="variable name"><ahelp hid=".uno:SaveBackground">Saves the background image of the current <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">slide</caseinline><defaultinline>page</defaultinline></switchinline>.</ahelp></variable> <variable id="variable name"><ahelp hid=".uno:SaveBackground">Gemmer baggrundsbillede i det aktuelle <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">dias</caseinline><defaultinline>side</defaultinline></switchinline>.</ahelp></variable>