Context English Norwegian Bokmål
aaa_start.xhp
bm_id3156324
help.text
<bookmark_value>samples and templates</bookmark_value><bookmark_value>templates; new documents from templates</bookmark_value><bookmark_value>business cards; using templates</bookmark_value> <bookmark_value>eksempler og maler</bookmark_value><bookmark_value>maler; nye dokumenter fra maler</bookmark_value><bookmark_value>visittkort; bruke maler</bookmark_value>
aaa_start.xhp
hd_id3156211
help.text
How to simplify your work using samples and templates Bruke eksempler og maler til å forenkle arbeidet
aaa_start.xhp
hd_id3156324
help.text
<variable id="aaa_start"><link href="text/shared/guide/aaa_start.xhp" name="First Steps">First Steps</link></variable> <variable id="aaa_start"><link href="text/shared/guide/aaa_start.xhp" name="First Steps">Første steg</link></variable>
aaa_start.xhp
par_id0820200803563860
help.text
Click the <emph>Browse online templates</emph> button in the dialog to select and download more templates. Trykk <emph>Få flere maler på nett</emph>-lenken i dialogvinduet for å velge og laste ned flere.
aaa_start.xhp
par_id0820200803563974
help.text
You can also use the various wizards (under the <emph>File - Wizards</emph> menu) to create your own templates, which you can use as a basis for further documents. Når du åpner en av disse malene, opprettes et nytt dokument basert på dette. Du kan også bruke de forskjellige veiviserene (i <emph>Fil</emph>-menyen) for å lage egne.
aaa_start.xhp
par_id3144436
help.text
<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> includes many sample documents and ready-to-use templates. You can access these by choosing <emph>File - New - Templates</emph>, or press Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+N. I <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> finnes det mange eksempeldokumenter og maler som kan brukes direkte. Du får tilgang til disse ved å velge <emph>Filer → Ny → Maler</emph> eller ved å trykke Skift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Cmd</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> + N.
aaa_start.xhp
par_id3147243
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><link href="text/simpress/guide/main.xhp" name="Working with Presentations">Working with Presentations</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><link href="text/simpress/guide/main.xhp" name="Working with Presentations">Arbeide med presentasjoner</link></caseinline></switchinline>
aaa_start.xhp
par_id3147291
help.text
When you open one of the templates, a new document is created based on this template. Når du åpner en av malene, blir et nytt dokumentet opprettet basert på denne malen.
aaa_start.xhp
par_id3149095
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><link href="text/swriter/guide/main.xhp" name="Working with Text Documents">Working with Text Documents</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><link href="text/swriter/guide/main.xhp" name="Working with Text Documents">Arbeide med tekstdokumenter</link></caseinline></switchinline>
aaa_start.xhp
par_id3149177
help.text
<link href="text/shared/guide/main.xhp" name="Working with %PRODUCTNAME">Working with <item type="productname">%PRODUCTNAME</item></link> <link href="text/shared/guide/main.xhp" name="Working with %PRODUCTNAME">Arbeide med <item type="productname">%PRODUCTNAME</item></link>
aaa_start.xhp
par_id3152997
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="CALC"><link href="text/scalc/guide/main.xhp" name="Working with Spreadsheets">Working with Spreadsheets</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="CALC"><link href="text/scalc/guide/main.xhp" name="Working with Spreadsheets">Arbeide med regneark</link></caseinline></switchinline>
aaa_start.xhp
par_id3153824
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="MATH"><link href="text/smath/guide/main.xhp" name="Working with Formulas">Working with Formulas</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="MATH"><link href="text/smath/guide/main.xhp" name="Working with Formulas">Arbeide med formler</link></caseinline></switchinline>
aaa_start.xhp
par_id3154047
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="DRAW"><link href="text/sdraw/guide/main.xhp" name="Working with Drawings">Working with Drawings</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="DRAW"><link href="text/sdraw/guide/main.xhp" name="Working with Drawings">Arbeide med tegninger</link></caseinline></switchinline>
aaa_start.xhp
tit
help.text
First Steps De første stegene
accessibility.xhp
bm_id3150502
help.text
<bookmark_value>accessibility; %PRODUCTNAME features</bookmark_value> <bookmark_value>tilgjengelighet; %PRODUCTNAME-funksjoner</bookmark_value>
accessibility.xhp
hd_id3150502
help.text
<variable id="accessibility"><link name="Accessibility in %PRODUCTNAME" href="text/shared/guide/accessibility.xhp">Accessibility in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item></link></variable> <variable id="accessibility"><link name="Accessibility in %PRODUCTNAME" href="text/shared/guide/accessibility.xhp">Tilgjengelighet i <item type="productname">%PRODUCTNAME</item></link></variable>
accessibility.xhp
par_id3145071
help.text
The user interface is scalable through your <switchinline select="sys"><caseinline select="UNIX">Window Manager</caseinline><defaultinline>operating system</defaultinline></switchinline> settings. The default font size for dialogs is 12pt, corresponding to a scale of 100%. You can also change the font size for dialogs in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> - View</emph>. The zoom factor of a document can be changed in <emph>View - Zoom</emph>, or by double-clicking the zoom factor displayed in the Status Bar. Brukergrensesnittet kan skaleres gjennom <switchinline select="sys"><caseinline select="UNIX">Vindushåndtererens</caseinline><defaultinline> innstillinger.</defaultinline></switchinline>. Standard fontstørrelse for dialoger er 12pt, som tilsvarer til en skalering på 100%. Du kan også endre fonstørrelsen for dialoger i <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCNAME - Innstillinger</emph></caseinline><defaultinline><emph>Verktøy - Alternativer</emph></defaultinline></switchinline><emph> - <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> - Vis</emph>. Zoom faktoren til et dokument kan endres i <emph>Vis - Zoom</emph>, eller ved å dobbeltklikke på zoom faktoren som vises i Statuslinjen.
accessibility.xhp
par_id3146957
help.text
Zooming of on-screen user interface for menus, icons, and documents Menyer, knapper og dokumenter på skjermen kan skaleres
accessibility.xhp
par_id3149177
help.text
Improved readability of screen contents Forbedret lesbarhet av skjerminnhold
accessibility.xhp
par_id3149578
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME - Preferences</caseinline><defaultinline>Tools - Options</defaultinline></switchinline> - <link name="%PRODUCTNAME - View" href="text/shared/optionen/01010800.xhp"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> - View</link> <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">%PRODUCTNAME → Innstillinger</caseinline><defaultinline>Verktøy → Alternativer</defaultinline></switchinline> → <link name="%PRODUCTNAME - View" href="text/shared/optionen/01010800.xhp"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> → Vis</link>