Context English Norwegian Bokmål
aaa_start.xhp
tit
help.text
First Steps De første stegene
aaa_start.xhp
bm_id3156324
help.text
<bookmark_value>samples and templates</bookmark_value><bookmark_value>templates; new documents from templates</bookmark_value><bookmark_value>business cards; using templates</bookmark_value> <bookmark_value>eksempler og maler</bookmark_value><bookmark_value>maler; nye dokumenter fra maler</bookmark_value><bookmark_value>visittkort; bruke maler</bookmark_value>
aaa_start.xhp
hd_id3156324
help.text
<variable id="aaa_start"><link href="text/shared/guide/aaa_start.xhp" name="First Steps">First Steps</link></variable> <variable id="aaa_start"><link href="text/shared/guide/aaa_start.xhp" name="First Steps">Første steg</link></variable>
aaa_start.xhp
hd_id3156211
help.text
How to simplify your work using samples and templates Bruke eksempler og maler til å forenkle arbeidet
aaa_start.xhp
par_id3144436
help.text
<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> includes many sample documents and ready-to-use templates. You can access these by choosing <emph>File - New - Templates</emph>, or press Shift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+N. I <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> finnes det mange eksempeldokumenter og maler som kan brukes direkte. Du får tilgang til disse ved å velge <emph>Filer → Ny → Maler</emph> eller ved å trykke Skift+<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Cmd</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> + N.
aaa_start.xhp
par_id3147291
help.text
When you open one of the templates, a new document is created based on this template. Når du åpner en av malene, blir et nytt dokumentet opprettet basert på denne malen.
aaa_start.xhp
par_id0820200803563860
help.text
Click the <emph>Browse online templates</emph> button in the dialog to select and download more templates. Trykk <emph>Få flere maler på nett</emph>-lenken i dialogvinduet for å velge og laste ned flere.
aaa_start.xhp
par_id0820200803563974
help.text
You can also use the various wizards (under the <emph>File - Wizards</emph> menu) to create your own templates, which you can use as a basis for further documents. Når du åpner en av disse malene, opprettes et nytt dokument basert på dette. Du kan også bruke de forskjellige veiviserene (i <emph>Fil</emph>-menyen) for å lage egne.
aaa_start.xhp
par_id3149177
help.text
<link href="text/shared/guide/main.xhp" name="Working with %PRODUCTNAME">Working with <item type="productname">%PRODUCTNAME</item></link> <link href="text/shared/guide/main.xhp" name="Working with %PRODUCTNAME">Arbeide med <item type="productname">%PRODUCTNAME</item></link>
aaa_start.xhp
par_id3149095
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><link href="text/swriter/guide/main.xhp" name="Working with Text Documents">Working with Text Documents</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER"><link href="text/swriter/guide/main.xhp" name="Working with Text Documents">Arbeide med tekstdokumenter</link></caseinline></switchinline>
aaa_start.xhp
par_id3152997
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="CALC"><link href="text/scalc/guide/main.xhp" name="Working with Spreadsheets">Working with Spreadsheets</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="CALC"><link href="text/scalc/guide/main.xhp" name="Working with Spreadsheets">Arbeide med regneark</link></caseinline></switchinline>
aaa_start.xhp
par_id3147243
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><link href="text/simpress/guide/main.xhp" name="Working with Presentations">Working with Presentations</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><link href="text/simpress/guide/main.xhp" name="Working with Presentations">Arbeide med presentasjoner</link></caseinline></switchinline>
aaa_start.xhp
par_id3154047
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="DRAW"><link href="text/sdraw/guide/main.xhp" name="Working with Drawings">Working with Drawings</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="DRAW"><link href="text/sdraw/guide/main.xhp" name="Working with Drawings">Arbeide med tegninger</link></caseinline></switchinline>
aaa_start.xhp
par_id3153824
help.text
<switchinline select="appl"><caseinline select="MATH"><link href="text/smath/guide/main.xhp" name="Working with Formulas">Working with Formulas</link></caseinline></switchinline> <switchinline select="appl"><caseinline select="MATH"><link href="text/smath/guide/main.xhp" name="Working with Formulas">Arbeide med formler</link></caseinline></switchinline>
accessibility.xhp
tit
help.text
Accessibility in %PRODUCTNAME Tilgjengelighet i %PRODUCTNAME
accessibility.xhp
bm_id3150502
help.text
<bookmark_value>accessibility; %PRODUCTNAME features</bookmark_value> <bookmark_value>tilgjengelighet; %PRODUCTNAME-funksjoner</bookmark_value>
accessibility.xhp
hd_id3150502
help.text
<variable id="accessibility"><link name="Accessibility in %PRODUCTNAME" href="text/shared/guide/accessibility.xhp">Accessibility in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item></link></variable> <variable id="accessibility"><link name="Accessibility in %PRODUCTNAME" href="text/shared/guide/accessibility.xhp">Tilgjengelighet i <item type="productname">%PRODUCTNAME</item></link></variable>
accessibility.xhp
par_id3154894
help.text
The following accessibility features are part of <item type="productname">%PRODUCTNAME</item>: De følgende tilgjengelighetsfunksjonene inngår i <item type="productname">%PRODUCTNAME</item>:
accessibility.xhp
par_id3153894
help.text
Support of <link href="text/shared/guide/assistive.xhp" name="external devices and applications">external devices and applications</link> Støtte for <link href="text/shared/guide/assistive.xhp" name="external devices and applications">eksterne enheter og programmer</link>
accessibility.xhp
par_id3155552
help.text
Access to all functions by keyboard. The keys that replace the mouse actions are listed in the <link name="%PRODUCTNAME Help" href="text/shared/guide/keyboard.xhp"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Help</link> Tilgang til alle funksjoner fra tastaturet. Tastene som erstatter de forskjellige musehandlingene, beskrives i Hjelp for <link name="%PRODUCTNAME Help" href="text/shared/guide/keyboard.xhp"><item type="productname">%PRODUCTNAME</item></link>