Context English Danish
rep_navigator.xhp
par_id1150852
help.text
You can open the Report Navigator window of the <link href="text/shared/explorer/database/rep_main.xhp">Report Builder</link> by choosing <item type="menuitem">View - Report Navigator</item>. Du kan åbne <link href="text/shared/explorer/database/rep_main.xhp">Rapportbyggerens</link> Rapportnavigatorvindue ved at vælge <item type="menuitem">Vis - Rapportnavigator</item>.
02000000.xhp
par_id3144762
help.text
You can perform calculations with the data of a table and store the results as a query result. Du kan lave beregninger med data fra en tabel og lagre resultaterne som et forespørgselsresultat.
02010100.xhp
par_id3146922
help.text
You can resize and arrange the tables according to your preferences. To move tables, drag the upper border to the desired position. Enlarge or reduce the size in which the table is displayed by positioning the mouse cursor on a border or on a corner and dragging the table until it is the desired size. Du kan ændre størrelsen og arrangere tabellerne efter hvad du selv synes. For at flytte tabeller, træk den øverste kant til den ønskede position. Forstør eller formindsk størrelsen tabellen vises i ved at placering markøren på en kant eller et hjørne og trækker tabellen indtil den har den ønskede størrelse.
rep_prop.xhp
par_id3644215
help.text
You can specify some properties to fine-tune the way the records are printed. Du kan angive visse egenskaber for at finindstille måden hvorpå dataposterne bliver udskrevet.
dabawiz02jdbc.xhp
par_idN10638
help.text
You can use a JDBC driver to access an Oracle database from Solaris or Linux. To access the database from Windows, you need an ODBC driver. Du kan bruge et JDBC-driverprogram til at få adgang til en Oracle-database fra Solaris eller Linux. For at tilgå databasen fra Windows, behøver du et ODBC-driverprogram.
dabawiz02oracle.xhp
par_idN105C1
help.text
You can use a JDBC driver to access an Oracle database from Solaris or Linux. To access the database from Windows, you need an ODBC driver. Du kan bruge et JDBC-driverprogram til at få adgang til en Oracle-database fra Solaris eller Linux. For at tilgå databasen fra Windows, behøver du et ODBC-driverprogram.
rep_main.xhp
par_id1589098
help.text
You insert database fields by drag-and-drop into the Detail area. See the section "To insert fields into the report" below. Du indsætter databasefelter med træk-og-slip til området Detaljer. Se sektionen "Indsæt felter i rapporten" nedenfor.
04000000.xhp
par_id3151384
help.text
You will find the sorting and filter functions in the toolbar when you open a form in user mode. Du finder sorteringens- og filtreringsfunktioner i værktøjslinjen, når du åbner en formular i brugertilstand.