Context English Danish
rep_main.xhp
par_id9869380
help.text
After finishing, click the Execute Report icon<image id="Graphic2" src="cmd/sc_executereport.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_">Icon</alt></image> to create a new report. Efter afslutning skal du klikke på ikonet Generer rapport <image id="Graphic2" src="cmd/sc_executereport.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_">Ikon</alt></image> for at oprette en ny rapport.
rep_main.xhp
par_id1511581
help.text
After inserting fields in the Detail view, the report is ready for execution. Efter indsættelse af felter i detaljevisningen er rapporten klar til generering.
rep_main.xhp
par_id7996459
help.text
After selecting the table, press the Tab key to leave the Content box. Efter at have valgt tabellen skal du trykke på tasten Tab for at lukke indholdsvinduet.
querywizard04.xhp
par_idN1055D
help.text
Aggregate function Sammenfattede funktion
tablewizard02.xhp
par_idN1057F
help.text
<ahelp hid=".">Add a new data field to the list box.</ahelp> <ahelp hid=".">Tilføj et nyt datafelt til rullelisten.</ahelp>
05030200.xhp
par_id3146797
help.text
<ahelp hid=".">Adds or removes the selected field (> or < button) or all of the fields (<< or >> button).</ahelp> <ahelp hid=".">Tilføjer eller fjerner det markerede felt (knapperne > eller < ) eller alle felterne (knapperne << eller >>).</ahelp>
05040100.xhp
par_id3158430
help.text
<ahelp hid=".">Allows a user to change data.</ahelp> <ahelp hid=".">Giver en bruger mulighed for at ændre data.</ahelp>
05040100.xhp
par_id3153146
help.text
<ahelp hid=".">Allows a user to change the table structure.</ahelp> <ahelp hid=".">Giver en bruger mulighed for at ændre tabelstrukturen.</ahelp>
05040100.xhp
par_id3155449
help.text
<ahelp hid=".">Allows a user to delete data.</ahelp> <ahelp hid=".">Giver en bruger mulighed for at slette data.</ahelp>
05040100.xhp
par_id3149398
help.text
<ahelp hid=".">Allows a user to insert new data.</ahelp> <ahelp hid=".">Giver en bruger mulighed for at indsætte nye data.</ahelp>
05040100.xhp
par_id3163802
help.text
<ahelp hid=".">Allows a user to read the data.</ahelp> <ahelp hid=".">Giver en bruger mulighed for at læse data.</ahelp>
05040100.xhp
par_id3154897
help.text
<ahelp hid=".">Allows the user to delete the table structure.</ahelp> <ahelp hid=".">Giver brugeren mulighed for at slette tabelstrukturen.</ahelp>
05040100.xhp
par_id3159399
help.text
<ahelp hid=".">Allows the user to modify the defined references, for example, to enter new relations for the table or to delete existing relations.</ahelp> <ahelp hid=".">Giver brugeren mulighed for at modificere de angivne referencer, eksempelvis at indtaste nye relationer til tabellen eller at slette eksisterende relationer.</ahelp>
02000002.xhp
par_id3156329
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to cancel the procedure and specify that the query should not be opened.</ahelp> This option corresponds to the function of the <emph>Cancel</emph> dialog button. <ahelp hid=".">Giver dig mulighed for at annullere proceduren og angive, at forespørgslen ikke skal åbnes.</ahelp> Denne indstilling svarer til funktionen af dialogknappen <emph>Annuller</emph>.
02000002.xhp
par_id3159157
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to open the query design in the <link href="text/shared/explorer/database/02010100.xhp" name="SQL Mode">SQL Mode</link> and to interpret the query as a <link href="text/shared/02/14030000.xhp" name="Native SQL">Native SQL</link>.</ahelp> You can only quit the native SQL mode when the $[officename] statement is completely interpreted (only possible if the used tables or fields in the query really exist). <ahelp hid=".">Giver dig mulighed for at åbne forespørgselsdesignet i <link href="text/shared/explorer/database/02010100.xhp" name="SQL Mode">SQL-tilstand</link> og fortolke forespørgslen som <link href="text/shared/02/14030000.xhp" name="Native SQL">Native SQL</link>.</ahelp> Du kan kun forlade native SQL-tilstand, når $[officename]-sætningen er fuldstændigt fortolket (kun mulig, hvis de anvendte tabeller eller felter i forespørgslen virkelig findes).
02000002.xhp
par_id3166461
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to open the query in the <link href="text/shared/explorer/database/02010100.xhp" name="Design View">Design View</link> in spite of missing elements.</ahelp> This option also allows you to specify if other errors need to be ignored. <ahelp hid=".">Giver dig mulighed for at åbne forespørgslen i <link href="text/shared/explorer/database/02010100.xhp" name="Design View">Designvisning</link> på trods af manglende elementer.</ahelp> Denne indstilling giver dig også mulighed for at angive, om andre fejl skal ignoreres.
dabaadvpropdat.xhp
par_idN10617
help.text
<ahelp hid=".">Allows you to use the schema name in SELECT statements.</ahelp> <ahelp hid=".">Giver dig mulighed for at bruge skemanavnet i SELECT-sætninger.</ahelp>
querywizard04.xhp
par_idN105FE
help.text
<ahelp hid=".">Appends a new row of controls.</ahelp> <ahelp hid=".">Tilføjer en ny række af kontrolelementer.</ahelp>
dabaadvpropdat.xhp
par_idN105A2
help.text
<ahelp hid=".">Appends the alias to the table name in SELECT statements.</ahelp> <ahelp hid=".">Tilføjer aliaset til tabelnavnet i SELECT-sætninger.</ahelp>
dabapropcon.xhp
par_idN10551
help.text
<ahelp hid=".">Changes the type of connection for the current database.</ahelp> <ahelp hid=".">Ændrer forbindelsestypen for den aktuelle database.</ahelp>