Context English Danish
dabapropadd.xhp
tit
help.text
Additional Settings Yderligere indstillinger
rep_main.xhp
par_id5941648
help.text
The Writer document is opened read-only. To edit the Writer document, click <emph>Edit Document</emph> on the information bar, or choose <emph>Edit - Edit Mode</emph>. Writer-sokumentet er åbnet skrivebeskyttet. For at redigere Writer-dokumentet klikker du på <emph>Rediger dokument</emph> på informationslinjen eller <emph>Rediger - Redigeringstilstand</emph>.
dabaadvpropdat.xhp
par_idN105D2
help.text
Display version columns (when available) Vis versionskolonner (hvis de er tilgængelige)
dabapropadd.xhp
par_idN10599
help.text
Display deleted records as well Vis også slettede dataposter
menuinsert.xhp
par_idN105E0
help.text
View (Simple) Visning (simpel)
menuinsert.xhp
par_idN105C7
help.text
View Design Visningsdesign
11030000.xhp
hd_id3149233
help.text
Display inactive records Vis inaktive dataposter
querywizard08.xhp
par_idN1055D
help.text
Display query Vis forespørgsel
05040100.xhp
par_id3147834
help.text
Displays the name of the selected database table. Viser navnet på den valgte databasetabel.
05040100.xhp
par_id3153311
help.text
Displays the complete path of the database table. Viser den komplette sti for databasetabellen.
05040100.xhp
par_id3154823
help.text
Displays the type of database. Viser databasetypen.
menuview.xhp
tit
help.text
View Vis
rep_insertfield.xhp
par_id4503921
help.text
The Add Field window is shown automatically when you have selected a table in the Contents box and leave that box. Vinduet Tilføj felt vises automatisk, når du har markeret en tabel i feltet Indhold og forlader feltet.
rep_main.xhp
par_id7118747
help.text
The Report Builder window opens. Vinduet Rapportgenerator åbnes.
05010000.xhp
par_id3146957
help.text
The window has its own menu bar. It also contains the following new command: <link href="text/shared/explorer/database/05010100.xhp" name="Index Design"><emph>Index Design</emph></link> Vinduet har sin egen menubjælke. Den indeholder også følgende nye kommando: <link href="text/shared/explorer/database/05010100.xhp" name="Index Design"><emph>Indeksdesign</emph></link>
02010100.xhp
par_id8307138
help.text
The Query Design window layout is stored with a created query, but cannot be stored with a created view. Vinduet Forespørgselsdesign layout bliver gemt med en oprettet forespørgsel, men kan ikke lagres med en oprettet visning.
rep_prop.xhp
par_id2711264
help.text
The Properties window of the <link href="text/shared/explorer/database/rep_main.xhp">Report Builder</link> always shows the properties of the currently selected object in the Report Builder view. Vinduet Egenskaber for <link href="text/shared/explorer/database/rep_main.xhp">Rapportgeneratoren</link> viser altid egenskaber for det aktuelt valgte objekt i Rapportgeneratorvisningen.
rep_main.xhp
par_id1369060
help.text
Wait up to one minute, while %PRODUCTNAME collects information on installed Java software on your system. Vent i op til et minut, mens %PRODUCTNAME indsamler information om installeret Java software på dit system.
05030200.xhp
hd_id3154751
help.text
Left list box Venstre rulleliste
rep_prop.xhp
par_id7175817
help.text
On first start of the Report Builder, the Properties window shows the <emph>Data</emph> tab page for the whole report. Ved første start af rapportgeneratoren viser egenskabsvinduet, fanebladet <emph>Data</emph> for hele rapporten.