Context English Polish
01000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Autokorekta została uaktywniona
01000000.xhp
hd_id3148410
help.text
AutoCorrect has been activated Autokorekta została uaktywniona
01000000.xhp
hd_id3146946
help.text
TWo INitial CApitals have been corrected POprawiono DWie POczątkowe WErsaliki
01000000.xhp
par_id3158397
help.text
Typing errors such as "WOrd" have been corrected and replaced by the <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> function to "Word". W słowach takich jak "PRzykład" poprawiono dwie pierwsze litery i <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">funkcja autokorekty</link> wstawiła w ich miejsce słowa w formie "Przykład".
02000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Autokorekta została uaktywniona
02000000.xhp
hd_id3155354
help.text
AutoCorrect has been activated Autokorekta została uaktywniona
02000000.xhp
hd_id3150502
help.text
Start each sentence with a capital letter Wersalik na początku zdania
02000000.xhp
par_id3158397
help.text
Your text was corrected with <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> so that the current word began with a capital letter. AutoCorrect changes words at the beginning of a paragraph, and words after the character at the end of a sentence (period, exclamation point, question mark). Tekst został poprawiony przez <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">funkcję autokorekty</link> w taki sposób, że po znaku kończącym zdanie (kropka, wykrzyknik, znak zapytania) następne słowo rozpoczyna się wersalikiem.
03000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Autokorekta została uaktywniona
03000000.xhp
hd_id3152459
help.text
AutoCorrect has been activated Autokorekta została uaktywniona
03000000.xhp
hd_id3146946
help.text
Two capital letters at the beginning of a word and a sentence have been corrected to one capital letter Dwa wersaliki na początku słowa i zdania zamieniono na jeden wersalik
03000000.xhp
par_id3158397
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text so that a word beginning with two capital letters at the beginning of a sentence now starts with one capital letter. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Funkcja autokorekty</link> zmodyfikowała tekst w taki sposób, że słowo stojące na początku zdania i rozpoczynające się dwiema wersalikami teraz rozpoczyna się jednym wersalikiem.
04000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Autokorekta została uaktywniona
04000000.xhp
hd_id3154283
help.text
AutoCorrect has been activated Autokorekta została uaktywniona
04000000.xhp
hd_id3154812
help.text
A replacement has been carried out Wykonano podstawienie
04000000.xhp
par_id3159241
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has replaced a word. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Funkcja autokorekty</link> zastąpiła pewne słowo.
05000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Autokorekta została uaktywniona
05000000.xhp
hd_id3155354
help.text
AutoCorrect has been activated Autokorekta została uaktywniona
05000000.xhp
hd_id3156418
help.text
AutoCorrect has performed a replacement. The beginning of the sentence now starts with a capital letter Funkcja autokorekty wykonała zastąpienie tekstu. Początek zdania rozpoczyna się teraz wersalikiem
05000000.xhp
par_id3153341
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has performed a replacement, and the beginning of the sentence now starts with a capital letter. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Funkcja autokorekty</link> wykonała podstawienie - początek zdania rozpoczyna się teraz wersalikiem.