Context English Bosnian
01010000.xhp
par_id3152918
help.text
If a drawing object is selected, switches to edit mode and places the cursor at the end of the text in the drawing object. A printable character is inserted. Ako je crtani objekat odabran, mijenja način rada u Uredi način, i postavlja kursor na kraj teksta u crtanom objektu. Karakter koji se može štampati je unesen.
01010000.xhp
par_id3150763
help.text
Activates the Point Selection mode for the selected drawing object. Aktivira Odabir tačke način za odabrani crtani objekat.
01010000.xhp
par_id3150860
help.text
Activates the first drawing object in the document. Aktivira prvi crtani objekat u dokumentu.
01010000.xhp
hd_id3148580
help.text
Any text or numerical key Bilo koja tipka (tekst ili broj)
01020000.xhp
bm_id3149809
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in databases</bookmark_value><bookmark_value>databases; shortcut keys</bookmark_value> <bookmark_value>prečice; u bazama podataka</bookmark_value><bookmark_value>baze podataka; prečice</bookmark_value>
01010000.xhp
par_id3153653
help.text
Deletes the selected theme. Briše odabranu temu.
01020000.xhp
par_id3150593
help.text
Deletes a table from the query design. Briše tabelu iz dizajna upita.
01010000.xhp
hd_id3152926
help.text
Right Arrow Desna strelica
01010000.xhp
hd_id3156271
help.text
Esc (in Handle Selection Mode) Esc (u načinu Upravljanje Izborom)
01010000.xhp
hd_id3151258
help.text
Up/Down/Left/Right Arrow Gore/dolje/lijevo/desno strelice
01010000.xhp
par_id3166450
help.text
Cuts out the selected elements. Iskruži odabrane elemente.
01020000.xhp
par_id3153535
help.text
Selection of the control fields. Izbor kontrolnih polja.
01020000.xhp
par_id3149257
help.text
Selection of the control fields in opposite direction. Izbor kontrolnih polja u suprotnom smjeru.
01010000.xhp
par_id3153966
help.text
Exits application. Izlazi iz aplikacije
01010000.xhp
par_id3148537
help.text
Copies the selected items. Kopira odabrane podatke.
01010000.xhp
hd_id3148809
help.text
End Kraj
01010000.xhp
par_id3149009
help.text
Ends Drawing Object selection. Kraj izbora Crtanje Objekta
01010000.xhp
hd_id3149343
help.text
Home Kuća
01010000.xhp
hd_id3149382
help.text
Left Arrow Lijeva strelica
01010000.xhp
par_id3146107
help.text
Switches between themes view and object view. Mijenja između prikaza teme i objekta.