Context English Bosnian
01010000.xhp
hd_id3148809
help.text
End Kraj
01010000.xhp
par_id3149009
help.text
Ends Drawing Object selection. Kraj izbora Crtanje Objekta
01010000.xhp
hd_id3156271
help.text
Esc (in Handle Selection Mode) Esc (u načinu Upravljanje Izborom)
01010000.xhp
par_id3153966
help.text
Exits application. Izlazi iz aplikacije
01010000.xhp
hd_id3149343
help.text
Home Kuća
01010000.xhp
par_id3152918
help.text
If a drawing object is selected, switches to edit mode and places the cursor at the end of the text in the drawing object. A printable character is inserted. Ako je crtani objekat odabran, mijenja način rada u Uredi način, i postavlja kursor na kraj teksta u crtanom objektu. Karakter koji se može štampati je unesen.
01020000.xhp
par_id3155581
help.text
In point edit mode, jumps to next handle. U uredi tačku načinu, skače na sljedeću kontrolu.
01020000.xhp
par_id3147506
help.text
In point edit mode, jumps to previous handle. U uredi tačku načinu, skače na prethodnu kontrolu.
01010000.xhp
hd_id3155946
help.text
Insert Ubaci
01010000.xhp
par_id3153608
help.text
Inserts a copy of the selected object into the current document. Unosi kopiju odabranog objekta u trenutni dokument.
01010000.xhp
par_id3155994
help.text
Inserts a Drawing Object. Unosi crtani objekat
01020000.xhp
par_id3153948
help.text
Inserts a new line. Unosi novu liniju.
01020000.xhp
par_id3147255
help.text
Inserts the selected control. Unosi odabranu kontrolu.
01010000.xhp
par_id3153614
help.text
Inserts the selected object as a linked object into the current document. Unosi odabrani objekat kao povezan objekat u trenutni dokument.
01010000.xhp
par_id3153697
help.text
In the $[officename] Help: jumps to main help page. U $[officename] Pomoći: skočite na glavnu stranu pomoći.
01020000.xhp
hd_id3149378
help.text
In the query design U dizajnu upita
01020000.xhp
par_id3155852
help.text
Jump between the query design areas. Skok između površina dizajna upita.
01020000.xhp
par_id3150389
help.text
Jumps between tabs. Preskače između tabulatora.
01020000.xhp
par_id3151251
help.text
Jumps between tabs. Preskače između tabulatora.
01010000.xhp
par_id3153241
help.text
Jumps to the first entry. Skače na prvi unos.