Context English Bosnian
01010000.xhp
par_id3150860
help.text
Activates the first drawing object in the document. Aktivira prvi crtani objekat u dokumentu.
01010000.xhp
par_id3150763
help.text
Activates the Point Selection mode for the selected drawing object. Aktivira Odabir tačke način za odabrani crtani objekat.
01010000.xhp
par_id3145662
help.text
A new drawing object with default size is placed in the center of the current view. Novi crtani objekat sa standardnom veličinom je stavljen u centar trenutnog pregleda.
01010000.xhp
hd_id3148580
help.text
Any text or numerical key Bilo koja tipka (tekst ili broj)
01020000.xhp
hd_id3163726
help.text
Arrow key Tipka strelica
01010000.xhp
hd_id3152791
help.text
Arrow keys Tipka strelica
01020000.xhp
bm_id3149809
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in databases</bookmark_value><bookmark_value>databases; shortcut keys</bookmark_value> <bookmark_value>prečice; u bazama podataka</bookmark_value><bookmark_value>baze podataka; prečice</bookmark_value>
01010000.xhp
par_id3150090
help.text
Calls the <emph>Find & Replace</emph> dialog. Poziva <emph>Pronađi i zamijeni</emph> dijaloški okvir.
01020000.xhp
par_id3145302
help.text
Closes the combo box. Zatvara kombinirani okvir.
01020000.xhp
par_id3152962
help.text
Completes the input in the field and places the cursor into the next field. Završava unos u polje i postavlja kursor na sljedeće polje.
01020000.xhp
hd_id3149403
help.text
Control Properties Window Prozor kontrole postavki
01010000.xhp
par_id3148537
help.text
Copies the selected items. Kopira odabrane podatke.
01010000.xhp
par_id3166450
help.text
Cuts out the selected elements. Iskruži odabrane elemente.
01020000.xhp
hd_id3149583
help.text
Delete Obriši
01020000.xhp
par_id3150593
help.text
Deletes a table from the query design. Briše tabelu iz dizajna upita.
01010000.xhp
par_id3153653
help.text
Deletes the selected theme. Briše odabranu temu.
01020000.xhp
hd_id3157866
help.text
Down arrow Strelica dolje
01010000.xhp
hd_id3150892
help.text
Down Arrow Strelica dolje
01010000.xhp
hd_id3147517
help.text
Down Arrow Strelica dolje
01010000.xhp
par_id3150665
help.text
Enable or disable the selection cursor in read-only text. Omogućava ili blokira pokazivač izbora u samo za čitanje tekstu.