Context English Lithuanian
submenu_text.xhp
par_id3152372
help.text
<ahelp hid=".uno:ChangeCaseRotateCase">Cycles the case of the selected characters between Title Case, Sentence case, UPPERCASE and lowercase.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ChangeCaseRotateCase">Pažymėto teksto registras kaitaliojamas tarp Kiekvieno Žodžio Iš Didžiosios Raidės, Sakinio registro, DIDŽIŲJŲ RAIDŽIŲ ir mažųjų raidžių.</ahelp>
submenu_text.xhp
hd_id3147572
help.text
Sentence case Sakinio registras
submenu_text.xhp
par_id3150694
help.text
<ahelp hid=".">Changes the first letter of the selected characters to an uppercase character.</ahelp> <ahelp hid=".">Pažymėto teksto pirmoji raidė pakeičiama didžiąja.</ahelp>
submenu_text.xhp
hd_id640520497868661
help.text
<link href="text/shared/01/05020200.xhp#hd_id3149575">Capitalize Every Word</link> <link href="text/shared/01/05020200.xhp#hd_id3149575">Kiekvienas Žodis Iš Didžiosios Raidės</link>
submenu_text.xhp
par_id581953548674188
help.text
<embedvar href="text/shared/01/05020200.xhp#capitalizeeveryword"/> <embedvar href="text/shared/01/05020200.xhp#capitalizeeveryword"/>
submenu_text.xhp
hd_id3147521
help.text
tOGGLE cASE sUKEISTAS rEGISTRAS
submenu_text.xhp
par_id3150623
help.text
<ahelp hid=".">Toggles case of all selected characters.</ahelp> <ahelp hid=".">Visų pažymėto teksto raidžių lygis pakeičiamas priešingu.</ahelp>
submenu_text.xhp
hd_id342778277179117
help.text
<link href="text/shared/01/05020200.xhp#hd_id3149575">Small capitals</link> <link href="text/shared/01/05020200.xhp#hd_id3149575">Sumažintos didžiosios raidės</link>
submenu_text.xhp
par_id681953548674188
help.text
<embedvar href="text/shared/01/05020200.xhp#smallcapitals"/> <embedvar href="text/shared/01/05020200.xhp#smallcapitals"/>
submenu_text.xhp
hd_id442778277179117
help.text
<link href="text/shared/01/05020200.xhp#hd_id3149575">Small capitals</link> <link href="text/shared/01/05020200.xhp#hd_id3149575">Sumažintos didžiosios raidės</link>
submenu_text.xhp
par_id781953548674188
help.text
<embedvar href="text/shared/01/05020200.xhp#smallcapitals"/> <embedvar href="text/shared/01/05020200.xhp#smallcapitals"/>
submenu_text.xhp
hd_id542778277179117
help.text
<link href="text/shared/01/05020200.xhp#hd_id3149575">Small capitals</link> <link href="text/shared/01/05020200.xhp#hd_id3149575">Sumažintos didžiosios raidės</link>
submenu_text.xhp
par_id881953548674188
help.text
<embedvar href="text/shared/01/05020200.xhp#smallcapitals"/> <embedvar href="text/shared/01/05020200.xhp#smallcapitals"/>
submenu_text.xhp
hd_id3155392
help.text
Half-width Pusė pločio
submenu_text.xhp
par_id3147088
help.text
<ahelp hid=".uno:ChangeCaseToHalfWidth">Changes the selected Asian characters to half-width characters.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ChangeCaseToHalfWidth">Pažymėti Azijos rašmenys pakeičiami pusės pločio rašmenimis.</ahelp>
submenu_text.xhp
hd_id3156113
help.text
Full Width Visas plotis
submenu_text.xhp
par_id3154749
help.text
<ahelp hid=".uno:ChangeCaseToFullWidth">Changes the selected Asian characters to full-width characters.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ChangeCaseToFullWidth">Pažymėti Azijos rašmenys pakeičiami viso pločio rašmenimis.</ahelp>
submenu_text.xhp
hd_id3152996
help.text
Hiragana Hiragana
submenu_text.xhp
par_id3156156
help.text
<ahelp hid=".uno:ChangeCaseToHiragana">Changes the selected Asian characters to Hiragana characters.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ChangeCaseToHiragana">Pažymėti Azijos rašmenys pakeičiami hiraganos rašmenimis.</ahelp>
submenu_text.xhp
hd_id3154173
help.text
Katakana Katakana