Context English Lithuanian
fontwork_toolbar.xhp
tit
help.text
Fontwork Dekoratyvusis tekstas
fontwork_toolbar.xhp
par_idN1055A
help.text
<link href="text/shared/fontwork_toolbar.xhp">Fontwork</link> <link href="text/shared/fontwork_toolbar.xhp">Dekoratyvusis tekstas</link>
fontwork_toolbar.xhp
par_idN1056A
help.text
The Fontwork toolbar opens when you select a Fontwork object. „Dekoratyviojo teksto“ mygtukų juosta rodoma, kai pažymėtas dekoratyviojo teksto objektas.
fontwork_toolbar.xhp
par_idN1056D
help.text
Fontwork Gallery Dekoratyviojo teksto stilius
fontwork_toolbar.xhp
par_idN10571
help.text
Opens the Fontwork Gallery where you can select another preview. Click OK to apply the new set of properties to your Fontwork object. Atveriama dekoratyviojo teksto galerija, kur galima pasirinkti kitokį teksto stilių. Spustelėkite „Gerai“, jei naująsias savybes norite pritaikyti dekoratyviojo teksto objektui.
fontwork_toolbar.xhp
par_idN10588
help.text
Fontwork Shape Dekoratyviojo teksto forma
fontwork_toolbar.xhp
par_idN1058C
help.text
<ahelp hid=".">Opens the Fontwork Shape toolbar. Click a shape to apply the shape to all selected Fontwork objects.</ahelp> <ahelp hid=".">Atveriama „Dekoratyviojo teksto formos“ priemonių juosta. Spustelėkite formą, kurią norite pritaikyti visiems pažymėtiems dekoratyviojo teksto objektams.</ahelp>
fontwork_toolbar.xhp
par_idN105A6
help.text
Fontwork Same Letter Heights Vienodo aukščio dekoratyvusis tekstas
fontwork_toolbar.xhp
par_idN105AA
help.text
<ahelp hid=".">Switches the letter height of the selected Fontwork objects from normal to the same height for all objects.</ahelp> <ahelp hid=".">Visos raidės (didžiosios ir mažosios) pažymėtuose dekoratyviojo teksto objektuose padaromos vienodo aukščio.</ahelp>
fontwork_toolbar.xhp
par_idN105C1
help.text
Fontwork Alignment Dekoratyviojo teksto lygiuotė
fontwork_toolbar.xhp
par_idN105C5
help.text
<ahelp hid=".">Opens the Fontwork Alignment window.</ahelp> <ahelp hid=".">Atveriamas dekoratyviojo teksto lygiuočių meniu.</ahelp>
fontwork_toolbar.xhp
par_idN105DC
help.text
Click to apply the alignment to the selected Fontwork objects. Spustelėkite norimos lygiuotės pavadinimą, jei norite ją pritaikyti pažymėtiems dekoratyviojo teksto objektams.
fontwork_toolbar.xhp
par_idN105F3
help.text
Fontwork Character Spacing Tarpai tarp dekoratyviojo teksto rašmenų
fontwork_toolbar.xhp
par_idN105F7
help.text
<ahelp hid=".">Opens the Fontwork Character Spacing window.</ahelp> <ahelp hid=".">Atveriamas tarpų tarp dekoratyviojo teksto rašmenų nustatymo langas.</ahelp>
fontwork_toolbar.xhp
par_idN1060E
help.text
Click to apply the character spacing to the selected Fontwork objects. Pasirinkite norimo dydžio tarpus tarp pažymėtų dekoratyviojo teksto objektų rašmenų.
fontwork_toolbar.xhp
par_idN1061D
help.text
Custom Kita
fontwork_toolbar.xhp
par_idN10621
help.text
Opens the Fontwork Character Spacing dialog where you can enter a new character spacing value. Atveriamas tarpų tarp dekoratyviojo teksto rašmenų dialogo langas, kuriame galima nurodyti kitokio dydžio tarpus.
fontwork_toolbar.xhp
par_idN10638
help.text
Value Reikšmė
fontwork_toolbar.xhp
par_idN1063C
help.text
<ahelp hid=".">Enter the Fontwork character spacing value.</ahelp> <ahelp hid=".">Įveskite tarpų tarp dekoratyviojo teksto rašmenų dydžio reikšmę.</ahelp>
fontwork_toolbar.xhp
par_idN1064B
help.text
Kern Character Pairs Suglausti rašmenų poras