Context English Norwegian Bokmål
01190000.xhp
tit
help.text
Data in Rows Data i rader
01190000.xhp
hd_id3146976
help.text
<link href="text/schart/02/01190000.xhp" name="Data in Rows">Data in Rows</link> <link href="text/schart/02/01190000.xhp" name="Data in Rows">Data i rader</link>
01190000.xhp
par_id3154490
help.text
<ahelp hid=".uno:DataInRows">Changes the arrangement of the chart data.</ahelp> <ahelp hid=".uno:DataInRows">Endrer oppstillingen av diagramdataene.</ahelp>
01190000.xhp
par_id3150751
help.text
<image id="img_id3145643" src="cmd/sc_datainrows.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3145643">Icon Data in Rows</alt></image> <image id="img_id3145643" src="cmd/sc_datainrows.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3145643">Ikon Data i Radene</alt></image>
01190000.xhp
par_id3154754
help.text
Data in Rows Data i rader
01200000.xhp
tit
help.text
Data in Columns Data i kolonner
01200000.xhp
hd_id3150868
help.text
<link href="text/schart/02/01200000.xhp" name="Data in Columns">Data in Columns</link> <link href="text/schart/02/01200000.xhp" name="Data in Columns">Data i kolonner</link>
01200000.xhp
par_id3145749
help.text
<ahelp hid=".uno:DataInColumns">Changes the arrangement of the chart data.</ahelp> <ahelp hid=".uno:DataInColumns">Endrer oppstillingen av diagramdataene.</ahelp>
01200000.xhp
par_id3149260
help.text
<image id="img_id3149379" src="cmd/sc_dataincolumns.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3149379">Icon Data in Columns</alt></image> <image id="img_id3149379" src="cmd/sc_dataincolumns.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3149379">Ikon Data i Kolonnene</alt></image>
01200000.xhp
par_id3149377
help.text
Data in Columns Data i kolonner
01210000.xhp
tit
help.text
Scale Text Skaler tekst
01210000.xhp
bm_id3152996
help.text
<bookmark_value>text scaling in charts</bookmark_value><bookmark_value>scaling; text in charts</bookmark_value><bookmark_value>charts;scaling text</bookmark_value> <bookmark_value>tekstskalering i diagrammer</bookmark_value><bookmark_value>skalera; tekst i diagrammer</bookmark_value><bookmark_value>diagrammer;skalere tekst</bookmark_value>
01210000.xhp
hd_id3152996
help.text
<link href="text/schart/02/01210000.xhp" name="Scale Text">Scale Text</link> <link href="text/schart/02/01210000.xhp" name="Scale Text">Skaler tekst</link>
01210000.xhp
par_id3144510
help.text
<ahelp hid=".uno:ScaleText">Rescales the text in the chart when you change the size of the chart.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ScaleText">Endrer størrelsen på teksten i diagrammet i samsvar med endringene du gjør i størrelsen på diagrammet.</ahelp>
01210000.xhp
par_id3150441
help.text
<image id="img_id3159153" src="cmd/sc_scaletext.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3159153">Icon</alt></image> <image id="img_id3159153" src="cmd/sc_scaletext.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3159153">Ikon</alt></image>
01210000.xhp
par_id3153190
help.text
Scale Text Skaler tekst
01220000.xhp
tit
help.text
Automatic Layout Automatisk oppsett
01220000.xhp
bm_id3150400
help.text
<bookmark_value>reorganizing charts</bookmark_value><bookmark_value>charts; reorganizing</bookmark_value> <bookmark_value>omorganisere diagrammer</bookmark_value><bookmark_value>diagrammer; omorganisere</bookmark_value>
01220000.xhp
hd_id3150400
help.text
<link href="text/schart/02/01220000.xhp" name="Automatic Layout">Automatic Layout</link> <link href="text/schart/02/01220000.xhp" name="Automatic Layout">Automatisk oppsett</link>
01220000.xhp
par_id3146120
help.text
<ahelp hid=".uno:NewArrangement">Moves all chart elements to their default positions inside the current chart. This function does not alter the chart type or any other attributes other than the position of elements.</ahelp> <ahelp hid=".uno:NewArrangement">Flytter alle diagramdataene til standardplasseringene. Denne funksjonen endrer ikke diagramtypen eller andre egenskaper enn selve plasseringen av objektene.</ahelp>