Context English Hungarian
main0000.xhp
tit
help.text
Charts in $[officename] Diagramok a $[officename] programban
main0000.xhp
bm_id3148664
help.text
<bookmark_value>charts; overview</bookmark_value> <bookmark_value>HowTos for charts</bookmark_value> <bookmark_value>diagramok; áttekintés</bookmark_value><bookmark_value>Hogyanok diagramokhoz</bookmark_value>
main0000.xhp
hd_id3148664
help.text
<variable id="chart_main"><link href="text/schart/main0000.xhp" name="Charts in $[officename]">Using Charts in %PRODUCTNAME</link></variable> <variable id="chart_main"><link href="text/schart/main0000.xhp" name="Diagramok a $[officename] programban">Diagramok használata a %PRODUCTNAME programban</link></variable>
main0000.xhp
par_id3154685
help.text
<variable id="chart">$[officename] lets you present data graphically in a chart, so that you can visually compare data series and view trends in the data. You can insert charts into spreadsheets, text documents, drawings, and presentations.</variable> <variable id="chart">A $[officename] lehetővé teszi, hogy az adatokat grafikus módon is megjeleníthesse, így az adatsorokat vizuálisan össze tudja hasonlítani, valamint meg tudja nézni az adatokban levő trendeket. A diagramokat beszúrhatja munkafüzetekbe, szöveges dokumentumokba, rajzokba és bemutatókba. </variable>
main0000.xhp
hd_id3153143
help.text
Chart Data Diagramadat
main0000.xhp
par_id5181432
help.text
Charts can be based on the following data: A diagramok a következő adatokon alapulhatnak:
main0000.xhp
par_id7787102
help.text
Spreadsheet values from Calc cell ranges Munkafüzetértékek Calc-cellatartományokból
main0000.xhp
par_id7929929
help.text
Cell values from a Writer table Cellaértékek Writer-táblázatokból
main0000.xhp
par_id4727011
help.text
Values that you enter in the Chart Data Table dialog (you can create these charts in Writer, Draw, or Impress, and you can copy and paste them also to Calc) A Diagram adattáblázata párbeszédpanelen bevitt értékek (ezeket a diagramokat létrehozhatja a Writer, a Draw vagy az Impress alkalmazásokban, és átmásolhatja a Calcba is)
main0000.xhp
par_id76601
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Creates a chart in the current document. To use a continuous range of cells as the data source for your chart, click inside the cell range, and then choose this command. Alternatively, select some cells and choose this command to create a chart of the selected cells.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Diagramot készít az aktuális dokumentumban. Ha egy folytonos cellatartományt akar adatforrásként használni a diagramhoz, akkor kattintson a cellatartományba, majd válassza ezt a parancsot. Más esetben jelölje ki a cellákat, majd válassza ezt a parancsot a diagram létrehozásához a kijelölt cellákból.</ahelp>
main0000.xhp
hd_id5345011
help.text
To insert a chart Egy diagram beszúrásához
main0000.xhp
hd_id5631580
help.text
To edit a chart Egy diagram szerkesztéséhez
main0000.xhp
par_id7911008
help.text
Click a chart to edit the object properties: Kattintson a diagramra a diagram objektumtulajdonságainak szerkesztéséhez:
main0000.xhp
par_id9844660
help.text
Size and position on the current page. Méret és elhelyezkedés az aktuális lapon
main0000.xhp
par_id8039796
help.text
Alignment, text wrap, outer borders, and more. Igazítás, szövegtördelés, külső szegélyek stb.
main0000.xhp
par_id7986693
help.text
Double-click a chart to enter the chart edit mode: Kattintson duplán a diagramra, hogy belépjen a diagramszerkesztési módba:
main0000.xhp
par_id2350840
help.text
Chart data values (for charts with own data). Diagramadat-értékek (saját adatok nélküli diagramokhoz)
main0000.xhp
par_id3776055
help.text
Chart type, axes, titles, walls, grid, and more. Diagramtípusok, tengelyek, címek, hátterek, rács stb.
main0000.xhp
par_id8442335
help.text
Double-click a chart element in chart edit mode: Kattintson duplán egy diagramelemre a diagramszerkesztési módban:
main0000.xhp
par_id4194769
help.text
Double-click an axis to edit the scale, type, color, and more. Kattintson duplán a tengelyen a skála, típus, szín stb. szerkesztéséhez.