Context English Esperanto
main0000.xhp
tit
help.text
Charts in $[officename] Diagramoj en $[officename]
main0000.xhp
bm_id3148664
help.text
<bookmark_value>charts; overview</bookmark_value> <bookmark_value>HowTos for charts</bookmark_value> <bookmark_value>diagramoj; resumo</bookmark_value> <bookmark_value>Teknikoj por diagramoj</bookmark_value>
main0000.xhp
hd_id3148664
help.text
<variable id="chart_main"><link href="text/schart/main0000.xhp" name="Charts in $[officename]">Using Charts in %PRODUCTNAME</link></variable> <variable id="chart_main"><link href="text/schart/main0000.xhp" name="Charts in $[officename]">Uzado de diagramoj en %PRODUCTNAME</link></variable>
main0000.xhp
par_id3154685
help.text
<variable id="chart">$[officename] lets you present data graphically in a chart, so that you can visually compare data series and view trends in the data. You can insert charts into spreadsheets, text documents, drawings, and presentations.</variable> <variable id="chart">$[officename] ebligas al vi prezenti datumojn grafike en diagramo, tiel ke vi povu vide kompari datumajn seriojn kaj vidi tendencojn en la datumoj. Vi povas enmeti diagramojn en kalkultabelojn, tekstodokumentojn, desegnaĵojn, kaj prezentaĵojn. </variable>
main0000.xhp
hd_id3153143
help.text
Chart Data Diagramdatumoj
main0000.xhp
par_id5181432
help.text
Charts can be based on the following data: Diagramoj povas esti bazataj sur la jenaj datumoj:
main0000.xhp
par_id7787102
help.text
Spreadsheet values from Calc cell ranges Kalkultabelaj valoroj de ĉelampleksoj de Tabelilo
main0000.xhp
par_id7929929
help.text
Cell values from a Writer table Ĉelvaloroj el tabelo de Verkilo
main0000.xhp
par_id4727011
help.text
Values that you enter in the Chart Data Table dialog (you can create these charts in Writer, Draw, or Impress, and you can copy and paste them also to Calc) Valoroj kiujn vi entajpas en la dialogo de Diagramdatuma tabelo (vi povas krei ĉi tiujn diagramojn en Verkilo, Desegnilo, aŭ Prezentilo, kaj vi krome povas kopii kaj alglui ilin al Tabelilo)
main0000.xhp
par_id76601
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Creates a chart in the current document. To use a continuous range of cells as the data source for your chart, click inside the cell range, and then choose this command. Alternatively, select some cells and choose this command to create a chart of the selected cells.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Kreas diagramon en la aktuala dokumento. Por uzi sinsekvan amplekson de ĉeloj kiel la datumfonton por via diagramo, klaku ene de la ĉelamplekso, kaj tiam elektu ĉi tiun komandon. Alternative, elektu kelkajn ĉelojn kaj elektu ĉi tiun komandon por krei diagramon el la elektitaj ĉeloj.</ahelp>
main0000.xhp
hd_id5345011
help.text
To insert a chart Por enmeti diagramon
main0000.xhp
hd_id5631580
help.text
To edit a chart Por redakti diagramon
main0000.xhp
par_id7911008
help.text
Click a chart to edit the object properties: Alklaku diagramon por redakti la objektatributojn:
main0000.xhp
par_id9844660
help.text
Size and position on the current page. Grando kaj pozicio sur la aktuala paĝo.
main0000.xhp
par_id8039796
help.text
Alignment, text wrap, outer borders, and more. Ĝisrandigo, teksta ĉirkaŭfluo, eksteraj borderoj, kaj pli.
main0000.xhp
par_id7986693
help.text
Double-click a chart to enter the chart edit mode: Duoble alklaku diagramon por eniri en la diagramredaktan reĝimon:
main0000.xhp
par_id2350840
help.text
Chart data values (for charts with own data). Diagramdatumaj valoroj (por diagramoj kun propraj datumoj).
main0000.xhp
par_id3776055
help.text
Chart type, axes, titles, walls, grid, and more. Diagramtipo, aksoj, titoloj, muroj, krado, kaj pli.
main0000.xhp
par_id8442335
help.text
Double-click a chart element in chart edit mode: Duoble alklaku diagramelementon en diagramredakta reĝimo:
main0000.xhp
par_id4194769
help.text
Double-click an axis to edit the scale, type, color, and more. Duoble alklaku akson por redakti la skalon, tipon, koloron, kaj pli.